• Konradjohnsen

    Jeg klarte faktisk å karre meg opp på,og ned av Grønnfjellet ved Altevatn i dag selv med temp. på under 20 minus ,noe vind og mye vindpreget snø ( hard fokksnø på godt norsk). Jeg fulgte veien forbi Innset , gjennom

    «hyttebyen» og vidre så langt og høyt jeg kom – til øverste park.plass- beste utgangspunkt.Veldig grei opptur , under 2 timer ,e i stor snøkjerring (varde ) på toppen,-nedturen tok en halv time – kan nok gjøres på halve tida ved gunstige snøforhold. Ruta opp sier seg sjøl- veldig enkelt og bombesikker m.h.t. rasfare. Kan nok kombineres med Veslfjellet,