Massiv N av Rostahytta 1153 moh

Kartblad: Rostadalen
Kommune: Målselv (80)
Primærfaktor A: ca 145 meter
Primærfaktor B: ca 145 meter
Koordinat: 6159  5016
Nærmeste høyere topp: Isdalsfjella, midtre topp 1443 moh
Laveste punkt før høyere topp: Det laveste av skardene V og SV av vann 943, NNV av denne toppen, ca 1008 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen