Massiv Ø av Cukcavarri 1106 moh

Kartblad: Lavangsdalen
Primærfaktor A: ca 140 meter
Primærfaktor B: ca 140 meter
Koordinat: 4113  9410
Nærmeste høyere topp: Cukcavarri (Tiurtinden) 1223 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom denne toppen og Cukcavarri, ca 966 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen