Nordre Cohkolatgaisa 1231 moh

Kartblad: Kåfjord
Primærfaktor A: ca 200 meter
Primærfaktor B: ca 195 meter
Koordinat: 9596  2896
Nærmeste høyere topp: Bæssetindan, søndre topp 1303 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom topp 1180 og vestenden av Bæssetindan, søndre topp, ca 1031 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen