• Konrad Johnsen

    Ruteforslag til Ruten – som jeg besøkte sist sommer.Kjør til Skjold – derfra 3-4 km mot Rundhaug (rv.87) til Skjeggenes-brua – over brua og til Revelvdalen hvor turen starter og fortsetter i sørlig retning.Etter ca. en time åpner landskapetseg,skogen tynnes ut og Ruten kommer til syne litt til venstre.Fortsett rett fram og ta stigningen fra vest – rett venstre.Siden ankomsten er relativt lang, og fjellet er ganske «snilt»,vil man spare mye tid ved å ta denne turen på ski – vi slarka og gikk i 6-8 timer…..

  • Konrad Johnsen

    Ruteforslag til Ruten – som jeg besøkte sist sommer.Kjør til Skjold – derfra 3-4 km mot Rundhaug (rv.87) til Skjeggenes-brua – over brua og til Revelvdalen hvor turen starter og fortsetter i sørlig retning.Etter ca. en time åpner landskapetseg,skogen tynnes ut og Ruten kommer til syne litt til venstre.Fortsett rett fram og ta stigningen fra vest – rett venstre.Siden ankomsten er relativt lang, og fjellet er ganske «snilt»,vil man spare mye tid ved å ta denne turen på ski – vi slarka og gikk i 6-8 timer…..