Storsteet, søndre topp 1009 moh

Kartblad: Reisadalen
Primærfaktor A: ca 120 meter
Primærfaktor B: ca 120 meter
Koordinat: 0520  3131
Nærmeste høyere topp: Storsteet, nordre topp 1024 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom søndre og nordre topp av Storsteet, ca 889 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen