Toppene i Målselv kommune

1. Njunis 1717
2. Kirkestinden 1677
3. Njunis, sørtopp 1637
4. Mattagaisi 1636
5. Kistefjellet 1632
6. Rostafjellet 1559
7. Stuoragaisi 1523
8. Juoksavahnjunni ( Moskkugaisi) 1523
9. Buoggegaisi (Hestryggen) 1507
10. Langfjelltinden 1505
11. Høglikka 1503
12. Grytefjellet 1499
13. Alappen 1491
14. Moskangaisi, sørtopp 1491
15. Gråfjellet 1486
16. Klokkardalstinden 1484
17. Istinden, søndre topp 1483
18. Moskangaisi, midtre topp 1483
19. Tverrflettet 1482
20. Isdalsfjella, nordre topp 1475
21. Dreggfjellet 1464
22. Frøkentinden 1450
23. Gallagaibi, nordtopp 1445
24. Isdalsfjella, midtre topp 1443
25. Jerta 1428
26. Nerotind 1428
27. Søndre Brøran 1427
28. Gråhøgda 1425
29. Beassetcohkka 1424
30. Tolvtinden >1420
31. Njirbegaisi 1412
32. Tolvtinden 1408
33. Sarvvesoalgi (Nordre Brøran) 1407
34. Massiv NV av Nerotinden >1400
35. Moskkogaisi 1399
36. Sørøstre Gaibagaisi 1391
37. Doppartinden 1389
38. Dildogaisi, midtre topp 1389
39. Midtfjellet 1384
40. Massiv Ø av Rostafjellet 1384
41. Blåtindan, nordre topp 1378
42. Nordvestre Gaibasgaisi 1376
43. Høgskardfjellet 1375
44. Dildogaisi, nordre topp 1375
45. Massiv SØ av Tindtjørna 1369
46. Ruten 1361
47. Gallagaibi, sørtopp 1354
48. Østre Høgskardfjellet 1349
49. Massiv NØ av Doppartin 1345
50. Rundfjellet 1339
51. Tuvslettfjellet 1337
52. Gaskkasgaisi 1327
53. Mårfjellet 1326
54. Mannen 1323
55. Massiv N av Gaskkasgaisi 1320
56. Sohtungaisi 1319
57. Dildogaisi, sørtopp 1310
58. Rubben 1308
59. Massiv Ø av Tuvslettfjellet 1308
60. Likkafjellet, vestre topp 1306
61. Corrovahgaisi (Sikka) 1305
62. Bajit Riddagierdu 1305
63. Gaskkasgaisi sørtopp 1296
64. Massiv SSØ av Alappen 1294
65. Boalagai’si 1280
66. Lille Jerta 1279
67. Massiv N av Tverrelvdalsfjellet 1278
68. Regoheapmi 1270
69. Austre Istinden 1267
70. Bangfjellet 1266
71.Stormauken 1249
72. Massiv N av Gråfjellet 1242
73. Låglikka 1237
74. Buossir 1231
75. Tverrelvdalsfjellet 1194
76. Riiddagierdu 1182
77. Massiv SØ av Frøkentinden 1180
78. Beagasangaisi, sørøstre topp 1178
79. Nordre Buossir 1160
80. Massivet N av Rostahytta 1153
81. Stuora Nanna 1152
82. Beagasangaisi, nordvestre topp 1147
83. Njuolladas 1146
84. Søndre Blåtindan 1145
85. Vanasvarri >1140
86. Bærhaugen 1140
87. Maukungen 1115
88. Østre Buossir 1107
89. Gironoaivi 1103
90. Tindfjellet 1102
91. Balggastatcohkka 1102
92. Storfjellet 1096
93. Storfjellet 1091
94. Harvvesoaivi 1088
95. Stohkkeborri 1087
96. Galbarbakti 1070
97. Bumannsberget 1059
98. Julosvarri 1054
99. Massiv S av Harvvesoaivi 1052
100. Doarrovarri, sørøstre topp 1048
101. Blåfjellet 1045
102. Midttinden 1045
103. Mikkelifjellet 1027
104. Doarrovarri. nordvestre topp 1025
105. Vakkerfjellet 1016
106. Savkavarri 1012
107. Bajit Coardavarr i 1008
108. Navsti 1004

Toppene i Lyngen kommune

 

 

 

 

1. Jiehkkevarri 1834
2. Kveita 1751
3. Midtre Balggesvarri 1627
4. Store Lenangstinden 1625
5. Østre Lenangstinden 1575
6. Store Jægervasstinden 1543
7. Bredalsfjellet 1538
8. Daltinden 1533
9. Stortinden (Garjelgaisa) 1512
10. Gaskascohkka 1507
11. Istinden 1495
12. Store Kjostinden 1488
13. Støvelfjellet 1464
14. Trollvasstinden 1440
15. Tvillingtind 1437
16. Midtre Balggesvarri, østre topp 1427
17. Trolltinden 1426
18. Rundfjellet 1413
19. Østre Balggesvarri 1406
20. Lille Jægervasstinden >1400
21. Store Vaggastinden 1400
22. Festninga (Urdkjerringa på kart) 1399
23. Tafeltinden 1395
24. Tverrbakktinden 1392
25. Gaskajiehkicohkka 1387
26. Forholttinden >1360
27. Store Reindalstinden >1340
28. Lille Isskardtinden 1338
29. Nallancohkka 1328
30. Reindalstinden 1325
31. Nordøstre Balggesvarri 1324
32. Hattetinden 1316
33. Støveltinden 1306
34. Rørnesfjellet 1304
35. Kvalvikdalstinden 1296
36. Kavringtinden 1289
37. Veidalstindan 1288
38. Fastdalstinden 1275
39. Massiv NØ av Isskardbreen 1272
40. Peppartind 1254
41. Sørøstre Veidalstindane >1240
42. Stortinden 1240
43. Massiv S av Isskardbreen(Sofiatinden) 1237
44. Nordre Jægervasstinden 1235
45. Spisshorn 1233
46. Store Koppangstinden 1224
47. Sofiatinden 1222
48. Storurdtinden 1221
49. Storgalten 1219
50. Pollfjellet 1213
51. Massiv V av vestre Vaggasblåisen 1178
52. Tytebærtinden 1177
53. Massiv mellom Vaggasblåisene 1175
54. Brevasstinden 1172
55. Nordausttinden 1160
56. Søndre Skaidevarri 1158
57. Midtre Struptinden 1152
58. Nordvestre Skaidevarri 1133
59. Isvasstinden 1132
60. Lille Lenangstinden 1100
61. Kvasstindfjellet 1094
62. Nordre Vaggastind 1092
63. Sultinden 1083
64. Massiv SV av Peppartinden 1073
65. Tverrelvdalstindene 1070
66. Østre Struptind 1053
67. Rørnestinden 1041
68.Rappgamtinden 1014
69. Kvasstinden 1011
70. Kalddalstinden 1000