Sørøstre Goahteorotrassa 1430 moh

Kartblad: Helliskogen
Kommune: Storfjord (16)
Primærfaktor A: 682 meter
Primærfaktor B: ca 160 meter
Koordinat: 7828 7328
Nærmeste høyere topp: 1464 Massiv Ø av innerste Elsnesdalen
Laveste punkt før høyere topp: Lavkavaggi, 748 m o.h..

Turbeskrivelse

 

Statistikk er laget av Jarle Nilsen