Aborassa 1111 moh

Aborassa er en av åtte tusenmeterstopper som ligger i «nærheten» av Abojavri og kraftverket i Kvænangsbotn. Jeg var innom alle toppene i en relativt løpbar runde i viddeterreng på knappe seks mil. Her er turbeskrivelsen fra turen min til Naranasrassa, Vuostarassa, Njuolggorassa, Golggotrassa, Aborassa, Borga-Aborassa, Cuonjaoaivi og Bearaloaivvit.

Fortsett å lese «Aborassa 1111 moh»

Naranasrassa 1068 moh

Kartblad: Kvænangsbotn
Kommune: Kvænangen( 19)
Primærfaktor A: ca 155 meter
Primærfaktor B: ca 155 meter
Koordinat: 4001  2740
Nærmeste høyere topp: Aborassa 1111 moh
Laveste punkt før høyere topp: Eidet mellom vann 910 og 905 SSØ for denne toppen, ca 913 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen