Massiv SØ av Borsojavri 1024 moh

Kartblad: Manndalen
Kommune: Kåfjord (44)
Primærfaktor A: 100 meter
Primærfaktor B: 100 meter
Koordinat: 9581  0311
Nærmeste høyere topp: Ciccenvarri 1316 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Borsojavri og vann 891 like V av denne toppen, 924 m o.h., men tvilsomt at det er så lavt
watermarked-P1010624

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Massiv SØ av Geaippilvarri 1243 moh

Kartblad: Kåfjord
Primærfaktor A: ca 115 meter
Primærfaktor B: ca 115 meter
Koordinat: 8712  3067/ 8721  2990
Nærmeste høyere topp: Geaippilvarri 1320 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom topp 1243 og Geaippilvarri, ca 1128 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

[powr-hit-counter id=d95fc3bc_1484678391970]

Massiv Ø av Gavtavarri 1276 moh

Kartblad: Kåfjord
Kommune: Kåfjord (13)
Primærfaktor A: ca 220 meter
Primærfaktor B: ca 220 meter
Koordinat: 9075  1923
Nærmeste høyere topp: Gavtavarri 1281 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skaret mellom høyde 1139 og østenden av Gavtavarri, ca 1056 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Skoanbaidanvarri 1076 moh

Kartblad: Kåfjord
Kommune: Kåfjord (40)
Primærfaktor A: ca 120 meter
Primærfaktor B: ca 120 meter
Koordinat: 8711  2423
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom denne toppen og topp 988 litt lenger Ø, ca 956 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

 

Vuopmegeasnippat 1144 moh

Kartblad: Manndalen
Kommune: Kåfjord (34)
Primærfaktor A: 107 meter
Primærfaktor B: 107 meter
Koordinat: 8972  9475
Nærmeste høyere topp: Ciccenvarri 1316 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet N av topp 1118 og V av Viessogielasjavri,  1037 m

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Massiv ØNØ av Nomedalstind 1105 moh

Kartblad: Kåfjord
Kommune: Kåfjord (38)
Primærfaktor A: 100 meter
Primærfaktor B: 100 meter
Koordinat: 8941  1674
Nærmeste høyere topp: Massiv Ø av Gavtavarri 1276 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom denne toppen og høyde 1098 lenger Ø, 1005 m o.h. Tvilsomt at det er så lavt.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Mohcuhatgaisa 1309 moh

Kartblad: Kåfjord
Kommune: Kåfjord(7)
Primærfaktor A: ca 365 meter
Primærfaktor B: 329 meter
Koordinat: 8926  2947
Nærmeste høyere topp: Geaippilvarri 1320 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Mohcuhatgaisa og massiv 1243 SØ av Geaippilvarri, ca 944 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Moskkugaisi 1164 moh

Kartblad: Manndalen
Kommune: Kåfjord(30)
Primærfaktor A: ca 135 meter
Primærfaktor B: ca 135 meter
Koordinat: 9761  6990
Nærmeste høyere topp: Ciccenvarri 1316 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Moskkugaisi og høyde 1095, ca 1029 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Njargavarri 1149 moh

Kartblad: Kåfjord
Primærfaktor A: ca 300 meter
Primærfaktor B: ca 200 meter
Koordinat: 9720  1077
Nærmeste høyere topp: Badjananvarri 1169 moh
Laveste punkt før høyere topp: Badjanancahca, ca 849 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen