Søndre Favrrosvarri 1294 moh

Kartblad: Manndalen
Primærfaktor A: ca 110 meter
Primærfaktor B: ca110 meter
Koordinat: 8235  9224
Nærmeste høyere topp: Nordre Favrrosvarri 1320  moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom nordre og søndre Favrrosvarri, ca 1184 m o.h.

Turbeskrivelse

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Sorbmegaisa 1288 moh

Kartblad: Kåfjord
Primærfaktor A: ca 415 meter
Primærfaktor B: ca 290 meter
Koordinat: 8528  3546
Nærmeste høyere topp: Geaippilvarri 1320 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Sorbmegaisa og Goahtegaisa, 873 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Tverrfjellet 1283 moh

Kartblad: Manndalen
Kommune: Kåfjord (11)
Primærfaktor A: ca 295 meter
Primærfaktor B: ca 240 meter
Koordinat: 8807  0348
Nærmeste høyere topp: Isfjellet 1375 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Bievlavarri og sørenden av Isfjellet, ca 988 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Duolbarassa 1193 moh

Kartblad: Manndalen
Kommune: Kåfjord (25)
Primærfaktor A: ca 120 meter
Primærfaktor B: ca 120 meter
Koordinat: 9096  9109
Nærmeste høyere topp: Rassanibba 1252 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Olmmaijavri og Duolbajavrrit, ca 1073 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen