Gahkkovarri 1139 moh

Kartblad: Reisadalen
Primærfaktor A: ca 485 meter
Primærfaktor B: ca 195meter
Koordinat: 0538  1974
Nærmeste høyere topp: Njargavarri 1149 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Geahcecohkka og Goahtegaisa, ca 654 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Goahtegaisa 1093 moh

Kartblad: Reisadalen
Primærfaktor A: ca 250 meter
Primærfaktor B: ca 145 meter
Koordinat: 0383 1341
Nærmeste høyere topp: Njargavarri 1149 moh
Laveste punkt før høyere topp: Eidet mellom Stuora Njuorjojavri og vann 842 V av Njarggat, ca 843 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Goddevarri 1053 moh

Kartblad: Kåfjord
Primærfaktor A: ca 140 meter
Primærfaktor B: ca 140 meter
Koordinat: 9917  1298
Nærmeste høyere topp: Njargavarri 1149 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Goddevarri og Njargavarri, ca 913 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Haldi, Nuorttamus Cohkka 1178 moh

Kartblad: Raisduottarhaldi
Kommune: Nordreisa (25)
Primærfaktor A: ca 170 meter
Primærfaktor B: ca 170 meter
Koordinat: 1525  9184
Nærmeste høyere topp: Raisduottarhaldi 1361 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet Ø av Haldecazajavri, ca 912 m o.h.
watermarked-P1020096

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Heindalstinden 1108 moh

Kartblad: Nordreisa
Primærfaktor A: ca 485 meter
Primærfaktor B: ca 305 meter
Koordinat: 1462  4545
Nærmeste høyere topp: Massiv S av Vaddasgaisak 1239 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Favrresvarri og Corrogaisa, ca 623 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen