Bæssetindan, søndre topp 1303 moh

Kartblad: Kåfjord
Kommune: Nordreisa (6)
Primærfaktor A: ca 720 meter
Primærfaktor B: ca 245 meter
Koordinat: 9787  3216
Nærmeste høyere topp: Nordmannviktinden 1355moh
Laveste punkt før høyere topp: Overgangen mellom Cillavaggi og Cohkolatvaggi (Trongdalen), ca 583 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Søndre Cohkolatgaisa 1183 moh

 

Kartblad: Kåfjord
Primærfaktor A: ca 180 meter
Primærfaktor B: ca 165meter
Koordinat: 9559  2637
Nærmeste høyere topp: Nordre Cohkolatgaisa 1231 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom midtre og nordre Cohkolatgaisa, ca 1003 m o.h

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

 

 

Søndre Geatkkutoaivvit 1043 moh

Kartblad: Raisduottarhaldi
Primærfaktor A: ca 215 meter
Primærfaktor B: ca 215 meter
Koordinat: 0692  0617
Nærmeste høyere topp: Javreoaivvit 1080 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Stuora Njuorjojavri og Vuoddojavrrit, ca 828 m o.h.
watermarked-P1020262

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Sorbmegaisa 1288 moh

Kartblad: Kåfjord
Primærfaktor A: ca 415 meter
Primærfaktor B: ca 290 meter
Koordinat: 8528  3546
Nærmeste høyere topp: Geaippilvarri 1320 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Sorbmegaisa og Goahtegaisa, 873 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Trolldalstinden 1173 moh

Kartblad: Nordreisa
Primærfaktor A: ca 145 meter
Primærfaktor B: ca 145 meter
Koordinat: 1451  6232
Nærmeste høyere topp: Store Kvænangstinden 1178 moh
Laveste punkt før høyere topp: Laveste skard mellom topp 1127 og Kvænangstindane, ca 1028 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen