Søndre Rihpogaisi 1410 moh

Kartblad: Helliskogen
Kommune: Storfjord (21)
Primærfaktor A: ca 445 meter
Primærfaktor B: ca 200 meter
Koordinat: 8190 7428
Nærmeste høyere topp: Goahteorotrassa 1430 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Ruksegaisi og Goatheorotrassa, ca 965 m o.h.

Turbeskrivelse

 

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Sørøstre Goahteorotrassa 1430 moh

Kartblad: Helliskogen
Kommune: Storfjord (16)
Primærfaktor A: 682 meter
Primærfaktor B: ca 160 meter
Koordinat: 7828 7328
Nærmeste høyere topp: 1464 Massiv Ø av innerste Elsnesdalen
Laveste punkt før høyere topp: Lavkavaggi, 748 m o.h..

Turbeskrivelse

 

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Vassdalsfjellet 1587 moh

Kartblad: Signaldalen
Kommune: Storfjord (1) , Balsfjord (1)
Primærfaktor A: ca 1025 meter
Primærfaktor B: 550 meter
Koordinat: 5838 6590
Nærmeste høyere topp: Kistefjellet 1632 moh
Laveste punkt før høyere topp: Like nord for Irgasjavri, innerst i Dividalen, ca 562 m o.h.

TURBESKRIVELSE

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Vazzinoalgi 1196 moh

Kartblad: Manndalen
Primærfaktor A: ca 145 meter
Primærfaktor B: ca 145 meter
Koordinat: 7808  0225
Nærmeste høyere topp: Ruikatnjarcohkka 1212 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Vazzinoalgi og Ruikatnjarcohkka, ca 1051 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Vestre Steindalstinden 1511 moh

Kartblad: Storfjord
Kommune: Storfjord (5)
Primærfaktor A: ca 505 meter
Primærfaktor B: ca 105 meter
Koordinat: 5723  9703
Nærmeste høyere topp: Langdalstindane 1580
Laveste punkt før høyere topp: Dypeste skardet mellom Imagaisi og Langdalstindane, ca 1001 m o.h.

Turbeskrivelse

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Østre Imagaisi 1416 moh

Kartblad: Lyngen
Primærfaktor A: ca 150 meter
Primærfaktor B: ca 150 meter
Koordinat: 5561  9762
Nærmeste høyere topp: Imagaisi >1500 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Østre Imagaisi og Imagaisi, ca 1266 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Østre Langdalstindane 1308 moh

Kartblad: Lavangsdalen
Primærfaktor A: ca 130 meter
Primærfaktor B: ca  130 meter
Koordinat: 5313  9545
Nærmeste høyere topp: Langdalstindane 1580 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom dette massivet og Langdalstindane, ca 1178 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Østre Steindalstind 1504 moh

Kartblad: Storfjord
Kommune: Storfjord (9)
Primærfaktor A: ca 100 meter
Primærfaktor B: ca 100 meter
Koordinat: 5759  9690
Nærmeste høyere topp: Vestre Steindalstinden 1511 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Østre og Vestre Steindalstindene, ca 1404 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen