Toppene

Her er listen over tusenmeterstoppene i Troms som jeg samler etter. Listen er laget av Jarle Nilsen .

 

 

Trykk her for å se kartet i fullskjermmodus

Hvis du trykker på høyden vil du komme inn på statistikkdelen om toppene, trykker du på navnet vil du komme inn på turbeskrivelsen etter hvert som jeg besøker toppene.

 

No Høyde Navn

Primærf.

Kartblad
1 1834 Jiehkkevarri ca 1735 Storfjord
2 1751 Kveita ca 325 Storfjord
3 1717 Njunis ca 1305 Altevatn
4 1686 Fugledalsfjellet ca 535 Lyngen
5 1677 Kirkestinden ca 1020 Kirkesdalen
6 1672 Jiehkkevarri sørtopp ca 135 Storfjord
7 1666 Holmbukttinden ca 140 Lavangsdalen
8 1659 Rohkunborri ca 1150 Altevatn
9 1637 Njunis sørtopp ca 110 Altevatn
10 1636 Mattagaisi ca 450 Kirkesdalen
11 1632 Kistefjellet ca 745 Altevatn
12 1627 Midtre Balggesvarri ca 400 Storfjord
13 1625 Store Lenangstinden ca 1575 Lyngen
14 1616 Store Lakselvtinden ca 838 Lavangsdalen
15 1595 Nallangaisi ca 700 Storfjord
16 1587 Vassdalsfjellet ca 1025 Signaldalen
17 1580 Langdalstindane (Guhkkesgaisi) 583 Lavangsdalen
18 1575 Østre Lenangstinden ca 145 Lyngen
19 1569 Kjeleelvtinden ca 885 Salvasskardet
20 1567 Store Durmålstinden ca 160 Lyngen
21 1565 Imbodentinden 100 Lavangsdalen
22 1562 Didnojiehkki 1069 Storfjord
23 1561 Platåtoppen ca 215 Lavangsdalen
24 >1560 Vestre Balggesvarri ca 120 Storfjord
25 1559 Rostafjellet ca 725 Tamokdalen
26 1554 Tomastinden ca 200 Lavangsdalen
27 1552 Mannfjellet ca 795 Signaldalen
28 1550 Ruov´doaivit ca 200 Salvasskardet
29 1543 Store Jægervasstinden ca 395 Lyngen
30 1541 Markusfjellet ca 600 Signaldalen
31 1538 Bredalsfjellet ca 510 Lyngen
32 1533 Daltinden ca 485 Storfjord
33 1527 Lille Russetinden 1263 Tamokdalen
34 1526 Giebmecohkka ca 150 Salvasskardet
35 1525 Anderstinden (N. Lakselvtinden) ca 110 Lavangsdalen
36 1523 Stuoragaisi ca 715 Kirkesdalen
37 1523 Juoksavahnjunni (Moskkugaisi) ca 615 Signaldalen
38 1521 Massiv NØ av Ruovdoaivvit ca 130 Salvasskardet
39 1517 Kistefjell sørtopp ca 165 Altevatn
40 1516 Massiv Ø av Lemetfjellet ca 880 Signaldalen
41 1512 Stortinden (Garjelgaisi) ca 395 Lyngen
42 1511 Vestre Steindalstinden 505 Storfjord
43 1510 Bjellogaisa 1055 Lavangsdalen
44 1507 Buoggegaisi (Hestryggen) ca 585 Kirkesdalen
45 1507 Gaskacohkka ca 255 Storfjord
46 1506 Snøhetta ca  995 Bonnes
47 1505 Langfjelltinden ca 747 Dividalen
48 1505 Piggtinden ca 510 Lavangsdalen
49 1504 Østre Steindalstind 100 Storfjord
50 1503 Høglikka ca 880 Rostadalen
51 >1500 Imagaisi ca 270 Storfjord
52 1499 Grytefjellet ca 645 Kirkesdalen
53 1495 Istinden ca 1100 Lyngen
54 1494 Botnskardtinden 591 Tamokdalen
55 1493 Rieppetinden ca 460 Lavangsdalen
56 1492 Tigertinden ca 305 Lyngen
57 1491 Alappen ca 700 Kirkesdalen
58 1491 Moskangaisi sørtopp ca 200 Rostadalen
59 1489 Vestre Istinden ca 960 Bardu
60 1488 Innertinden ca 255 Tamokdalen
61 1488 Store Kjostinden ca 195 Lyngen
62 1486 Gråfjellet 490 Kirkesdalen
63 1484 Klokkardalstinden ca 540 Kirkesdalen
64 1483 Søndre Istinden ca 195 Bardu
65 1483 Moskangaisi, midtre topp 100 Rostadalen
66 1482 Istinden/Dalsfjellet 825 Tamokdalen
67 1482 Tverrfjellet 396 Kirkesdalen
68 1477 Store Fornestinden ca 785 Lyngen
69 1476 Livelttinden ca 730 Bonnes
70 1475 Isdalsfjella, nordre topp ca 520 Signaldalen
71 1473 Stortinden ca 220 Lyngen
72 1469 Forholttinden ca 355 Lyngen
73 1468 Sørfjelltinden ca 855 Signaldalen
74 1467 Vassdalstinden ca 495 Signaldalen
75 1467 Sørgårdstinden ca 335 Bonnes
76 1467 Forholtfjellet ca 180 Lyngen
77 1464 Støvelfjellet ca 860 Lyngen
78 1464 Massiv Ø av innerste Elsnesdalen ca 670 Storfjord
79 1464 Dreggfjellet 327 Altevatn
80 1459 Riehppecohkka ca 650 Bonnes
81 1457 Spanstinden 1035 Gratangen
82 1455 Istinden (Jieknacohkka) 905 Bonnes
83 1454 Vesleskardtinden ca 310 Bonnes
84 1452 Rivtinden ca 800 Gratangen
85 1450 Frøkentinden 264 Kirkesdalen
86 1448 Massiv N av Mannfjellet ca 120 Signaldalen
87 1445 Gallagaibi nordtopp ca 410 Signaldalen
88 1443 Isdalsfjella, midtre topp ca 160 Rostadalen
89 1442 Blåbærtinden 698 Tamokdalen
90 >1440 Søndre Storfjellet ca 140 Lyngen
91 1440 Trollvasstinden 1024 Lyngen
92 1438 Erikfjellet ca 340 Bonnes
93 1437 Tvillingtind ca 275 Lyngen
94 1435 Lemetfjellet (Lemmetgaisi) ca 185 Signaldalen
95 1435 Biette Jovnnacohkka ca 105 Salvasskardet
96 1431 Hattefjellet ca 115 Storfjord
97 1430 Sørøstre Goahteorotrassa 682 Helligskogen
98 1429 Jorbacohkka (Middagsfjellet) 157 Storfjord
99 1429 Goverdalstind 100 Lavangsdalen
100 1428 Jerta ca 715 Julosvarri
101 1428 Nerotind 301 Tamokdalen
102 1427 Søndre Brøran ca 395 Kirkesdalen
103 1427 Midtre Balggesvarri, østre topp 100 Storfjord
104 1426 Trolltinden 100 Lyngen
105 1425 Gråhøgda 429 Kirkesdalen
106 1425 Søndre Spiikaloapmi 100 Bonnes
107 1424 Beassetcohkka 479 Bardu
108 1424 Gievdnevahgaisi (Lakko) ca 310 Signaldalen
109 >1420 Tolvtinden ca 120 Bardu
110 1419 Barras ca 785 Signaldalen
111 1419 Vesleklettan ca 530 Bonnes
112 1417 Svartskredtinden ca 210 Bonnes
113 1416 Østre Imagaisi ca 150 Storfjord
114 1413 Rundfjellet ca 630 Storfjord
115 1412 Njirbegaisi 100 Kirkesdalen
116 1410 Søndre Rihpogaisi ca 445 Helligskogen
117 1408 Adjit 879 Manndalen
118 1408 Tolvtinden ca 280 Kirkesdalen
119 1407 Hahttagaisi 319 Tamokdalen
120 1407 Sarvvesoalgi (Nordre Brøran) ca 140 Kirkesdalen
121 1406 Østre Balggesvarri ca 175 Storfjord
122 1405 Store Russetinden ca 755 Tamokdalen
123 1404 Hamperokken 1397 Ullsfjord
124 1404 Massiv SSØ av Middagsfjellet 100 Storfjord
125 >1400 Lille Jægervasstind ca 140 Lyngen
125 >1400 Massiv NV av Nerotinden ca 140 Tamokdalen
127 1400 Store Vaggastinden ca 795 Lyngstuva
128 1400 Rakeltinden 278 Tamokdalen
129 1399 Istinden 182 Signaldalen
130 1399 Moskkogaisi 145 Dividalen
131 1399 Festningen (Urdkjerringa på kart) ca 105 Lyngen
132 1395 Sennedalfjellet ca 825 Ullsfjord
133 1395 Storfjellet ca 460 Bonnes
134 1395 Tafeltinden ca 105 Lyngen
135 1394 Tverrfjellet ca 120 Ullsfjord
136 1392 Tverrbakktinden ca 1035 Lyngstuva
137 1391 Sørøstre Gaibagaisi ca 405 Altevatn
138 1389 Doppartinden ca 370 Signaldalen
139 1389 Dildogaisi, midtre topp ca 260 Kirkesdalen
140 1387 Kopparskardtinden ca 715 Salvasskardet
141 1387 Gaskajiehkicohkka ca 275 Storfjord
142 1384 Midtfjellet 178 Kirkesdalen
143 1384 Massiv Ø av Rostafjellet ca 160 Tamokdalen
144 1384 Nordre Spii´kaloapmi 150 Bonnes
145 1384 Midtre Goahteorotrassa ca 115 Signaldalen
146 1383 Melkefjellet ca 640 Gratangen
147 1381 Davimus Viessogasgaisi ca 485 Storfjord
148 1381 Massiv Ø av Tamokfjellet ca 195 Signaldalen
149 >1380 Massiv SØ av Markusfjellet ca 140 Signaldalen
150 1380 Hjerttinden ca 1215 Bardu
151 1378 Blåtindan, nordre topp ca 1145 Takvatnet
152 1377 Storvasstinden 740 Lavangsdalen
153 1377 Snøtinden 379 Bonnes
154 1376 Nordvestre Gaibagaisi ca 170 Altevatn
155 1375 Isfjellet ca 825 Manndalen
156 1375 Høgskardfjellet ca 290 Dividalen
157 1375 Dildogaisi, nordre topp ca 110 Kirkesdalen
158 1374 Vesleklettan ca 270 Bonnes
159 1373 Siskkitcohkka ca 180 Bonnes
160 1371 Nordvestre Goahteorotrassa ca 205 Signaldalen
161 1370 Gaskkamus Viessogasgaisi ca 405 Signaldalen
162 1369 Raigegaisi ca 320 Signaldalen
163 1369 Massiv SØ av Tindtjørna ca 115 Kirkesdalen
164 1363 Postdalstinden ca 160 Signaldalen
165 1361 Ruten ca 685 Dividalen
166 1361 Raisduottarhaldi ca 505 Raisduottarhaldi
167 >1360 Forholttinden 100 Lyngen
168 1358 Storklettan ca 410 Bonnes
169 1358 Kvalvikdalsfjellet ca 275 Lyngen
170 1358 Bjørnskardtinden ca 165 Ullsfjord
171 1357 Isberget ca 130 Bonnes
172 1356 Vestre Skadjoaivvit ca 405 Salvasskardet
173 1356 Massiv NØ av Stallovarri ca 280 Salvasskardet
174 1355 Nordmannviktinden ca 655 Kåfjord
175 1354 Otertinden ca 865 Signaldalen
176 1354 Likjefjellet ca 160 Tamokdalen
177 1354 Gallagaibi sørtopp ca 105 Signaldalen
178 1353 Massiv NØ av Postdalstinden ca 135 Signaldalen
179 1349 Østre Høgskardfjellet ca 140 Dividalen
180 1349 Reppifjellet ca 115 Storfjord
181 1345 Ellendaltinden ca 155 Lavangsdalen
182 1345 Massiv NØ av Doppartind ca 130 Signaldalen
183 1342 Durmålstinden ca 230 Lavangsdalen
184 1342 Tamokfjellet ca 175 Tamokdalen
185 1342 Rismålstinden 100 Tamokdalen
186 >1340 Store Reindalstinden 100 Lyngen
187 1339 Rundfjellet 189 Dividalen
188 1338 Lille Isskardtinden ca 135 Lyngen
189 1337 Riehppegaisa ca 885 Reisadalen
190 1337 Tuvslettfjellet ca 290 Kirkesdalen
191 1336 Vestre Salvasskardfjellet ca 460 Salvasskardet
192 1334 Tverrdalstindan, sørvestre topp ca 170 Tamokdalen
193 1332 Læigastinden ca 889 Gratangen
194 1330 Langfjellet ca 655 Kirkesdalen
195 1330 Markenestindan ca 105 Tamokdalen
196 1329 Titinden ca 120 Lavangsdalen
197 1328 Nallancohkka ca 220 Storfjord
198 1327 Midtre Skadjoaivit ca 240 Salvasskardet
199 1327 Gaskkasgaisi 163 Altevatn
200 1326 Mårfjellet ca 750 Takvatnet
201 1326 Beahcegealháldi ca 600 Kvænangsbotn
202 1325 Reindalstinden ca 580 Lyngstuva
203 1325 Ruksegaisi ca 170 Helligskogen
204 1324 Saltdalstinden, sørtopp ca 600 Ullsfjord
205 1324 Nordøstre Balggesvarri ca 130 Storfjord
206 1324 Kristianstinden 100 Lavangsdalen
207 1323 Mannen ca 205 Dividalen
208 1321 Horsnesfjellet, midtre topp ca 170 Storfjord
209 1320 Stortinden 1239 Malangseidet
210 1320 Geaippilvarri (Kippeldalsfjellet) 654 Kåfjord
211 1320 Mattoalgi ca 215 Altevatn
212 1320 Favrrosvarri ca 150 Manndalen
213 1319 Sohtungaisi ca 455 Signaldalen
214 1319 Nordre Rihpogaisi ca 110 Helligskogen
215 1317 Lifjellet 182 Bardu
216 1316 Hattetinden ca 380 Lyngstuva
217 1316 Ciccenvarri ca 330 Manndalen
218 1315 Bangkletten ca 190 Kirkesdalen
219 1314 Markos-Malla, nordre topp ca 320 Signaldalen
220 1312 Vaddasgaisat ca 525 Nordreisa
221 1310 Dildogaisi, sørtopp ca 180 Kirkesdalen
222 1310 Østre Salvasskardfjellet ca 105 Salvasskardet
223 1309 Mohcuhatgaisa ca 365 Kåfjord
224 1308 Rubben ca 270 Kirkesdalen
225 1308 Østre Langdalstindane (Guhkkesgaisi) ca 130 Lavangsdalen
226 1308 Massiv Ø av Tuvslettfjellet 115 Kirkesdalen
227 1307 Svensborgtinden ca 895 Tamokdalen
228 1306 Skittendalstinden ca 1160 Astafjorden
229 1306 Likkafjellet, vestre topp ca 310 Dividalen
230 1306 Støveltinden ca 120 Lyngen
231 1305 Corrovahgaisi (Sikka) ca 355 Signaldalen
232 1305 Bajit Riiddagierdu ca 195 Dividalen
233 1304 Rørnesfjellet ca 665 Lyngen
234 1303 Bæssetindan, søndre topp ca 720 Kåfjord
235 1302 Vestre Langdalstinden (Guhkkesgaisi) ca 120 Lavangsdalen
236 1301 Breidtinden ca 505 Takvatnet
237 1301 Oksetinden ca 225 Tamokdalen
238 1299 Tverrbotnfjellet ca 495 Malangseidet
239 1296 Kvalvikdalstinden ca 140 Lyngen
240 1296 Gakkasgaisi sørtopp 100 Kirkesdalen
241 1295 Oahpis ca 480 Reisadalen
242 1295 Store Rieppefjellet ca 320 Lavangsdalen
243 1294 Massiv SSØ av Alappen ca 125 Kirkesdalen
244 1294 Søndre Favrrosvarri ca 110 Manndalen
245 1293 Gisttatcohkka ca 105 Altevatn
246 1290 Tverrdalstindan, nordøstre topp 180 Tamokdalen
247 1290 Sølvfjellet 126 Gratangen
248 1289 Sennedalstinden ca 275 Lavangsdalen
249 1289 Kavringtinden ca 195 Lyngen
250 1289 Dihttioalgi (Eatnannjoaskkicohkka) ca 115 Salvasskardet
251 1288 Meahccevarri ca 575 Kåfjord
252 1288 Sorbmegaisa ca 415 Kåfjord
253 1288 Veidalstindan ca 280 Lyngen
254 1287 Stallovarri ca 190 Salvasskardet
255 1284 Heargegaisa ca 435 Kåfjord
256 1283 Tverrfjellet ca 295 Manndalen
257 1281 Novafjellet ca 625 Astafjorden
258 1281 Gavtavarri ca 295 Kåfjord
259 1281 Østre Lakselvtinden ca 130 Lavangsdalen
260 >1280 Sfinxen ca 230 Storfjord
261 >1280 Boalagai´si ca 150 Kirkesdalen
262 >1280 Sagbladet 100 Lavangsdalen
263 1279 Lille Jerta ca 340 Julosvarri
264 1278 Massiv N av Tverrelvdalsfjellet ca 310 Tamokdalen
265 1276 Langlitinden 1276 Andørja
266 1276 Massiv Ø av Gavtavarri ca 220 Kåfjord
267 1275 Dudalstinden ca 940 Gratangen
268 1275 Polvartinden ca 660 Signaldalen
269 1275 Fastdalstinden 366 Lyngen
270 1272 Massiv NØ av Isskardbreen ca 200 Lyngen
271 1270 Henrikstinden (Lavangsdalen) ca 575 Lavangsdalen
272 1270 Regoheapmi 435 Rostadalen
273 1270 Massiv S av Heargegaisa ca 240 Kåfjord
274 1270 Rokkilgaissat ca 175 Reisadalen
275 1267 Austre Istinden ca 175 Kirkesdalen
276 1266 Lavangstinden (Storfjellet) ca 835 Gratangen
277 1266 Tverrfjellet ca 835 Gratangen
278 1266 Bangfjellet ca 585 Dividalen
279 1265 Durmålstinden 643 Lavangsdalen
280 1265 Bjørnen ca 530 Bardu
281 1265 Rundfjellet ca 370 Kirkesdalen
282 1262 Pungdalstind ca 310 Astafjorden
283 1262 Reitetinden ca 1065 Salangen
284 1260 Nordtinden ca 585 Tamokdalen
285 1260 Skinskardtinden ca 470 Kirkesdalen
286 1258 Stortinden ca 115 Ullsfjord
287 1257 Rismmalcohkka (Kistefjellet) ca 520 Kåfjord
288 1257 Massiv V av Rieppetinden ca 130 Lavangsdalen
289 1255 Coalbmoaivi ca 285 Salvasskardet
290 1255 Massiv litt ØNØ av Gr.r. 270 144 Bonnes
291 1254 Peppartind ca 390 Lyngstuva
292 1253 Østre Langfjellet ca 140 Kirkesdalen
293 1252 Rassanibba ca 265 Manndalen
294 1252 Litledalsfjellet ca 160 Kåfjord
295 1252 Riehppecohkka ca 120 Bonnes
296 1251 Tepphaugdalstinden ca 540 Ullsfjord
297 1251 Rissavarri (Staluvarri) ca 280 Kåfjord
298 1249 Stormauken ca 1022 Takvatnet
299 1249 Massiv V av Isskardet ca 120 Bonnes
300 1248 Massiv NØ av Røyelkampen 126 Reisadalen
301 1246 Smalaktinden ca 575 Lavangsdalen
302 1246 Nordre Stortinden 100 Malangseidet
303 1245 Bajit Dihtticohkka ca 110 Salvasskardet
304 1244 Storvasstinden 299 Tamokdalen
305 1244 Saldalstinden, midtre topp ca 150 Ullsfjord
306 1243 Massiv SØ av Geaippilvarri ca 115 Kåfjord
307 1242 Gaskasuorggigaisi ca 435 Signaldalen
308 1242 Kufjellet ca 340 Salvasskardet
309 1242 Massiv N av Gråfjellet ca 210 Kirkesdalen
310 1242 Røyelkampen 101 Reisadalen
311 >1240 Sørøstre Veidalstindane ca 200 Lyngen
312 1240 Stortinden ca 385 Lyngstuva
313 1240 Balsegaisa ca 335 Kåfjord
314 1240 Massiv S av Markusfjellet ca 145 Signaldalen
315 1239 Røyevassberget ca 315 Kirkesdalen
316 1239 Saltdalstinden, nordtopp ca 170 Ullsfjord
317 1239 Vaddasgaissat, sørtopp ca 150 Nordreisa
318 1238 Tromsdalstinden ca 1170 Tromsø
319 1238 Rasttevaddjacohkka ca 185 Manndalen
320 1237 Løksetinden ca 1063 Salangen
321 1237 Storala ca 765 Bardu
322 1237 Sofiatinden, østre topp ca 340 Lyngen
323 1237 Låglikka ca 140 Rostadalen
324 1235 Gaskagaisa/ Massiv SØ av Mellomdalen ca 540 Lavangsdalen
325 1235 Høgfjellet ca 345 Salangen
326 1235 Oteraksla ca 225 Signaldalen
327 1235 Nordre Jægervasstinden ca 105 Lyngen
328 1234 Moskkugaisa ca 110 Reisadalen
329 1233 Spisshorn ca 280 Lyngstuva
330 1231 Nordre Cohkolatgaisa ca 200 Kåfjord
331 1231 Buossir ca 105 Rostadalen
332 1228 Store Kågtinden 1228 Arnøy
333 1228 Fakstinden ca 240 Salangen
334 1224 Rasmusstinden ca 1011 Lavangsdalen
335 1224 Store Koppangstinden ca 390 Lyngen
336 1224 Sagtinden ca 170 Kåfjord
337 1223 Cukcavarri (Tiurtinden) ca 420 Lavangsdalen
338 1223 Nordøstre Skaddjoaivvit 100 Salvasskardet
339 1222 Stormheimfjellet ca 325 Ullsfjord
340 1222 Sofiatinden ca 110 Lyngen
341 1222 Stuora Aldas 100 Gæv´dnjajavri
342 1221 Andersdalstinden 785 Lavangsdalen
343 1221 Storurdtinden ca 205 Lyngstuva
344 >1220 Nonstinden ca 440 Gratangen
345 >1220 Massiv N av Gjømmerbreen ca 160 Lavangsdalen
346 1219 Revtinden ca 390 Astafjorden
347 1219 Storgalten ca 235 Lyngstuva
348 1218 Blåberget 547 Bardu
349 1218 Massiv N av Moskkugaisa 100 Reisadalen
350 1217 Trosen 887 Gratangen
351 1217 Namahisvarri ca 285 Altevatn
352 1217 Meastogaisa ca 245 Kvænangsbotn
353 1215 Lavangstinden ca 1040 Ullsfjord
354 1215 Snetinden ca 640 Andørja
355 1215 Horsnesfjellet, nordre topp ca 125 Storfjord
356 1215 Massiv SV av Blåisen ca 110 Lavangsdalen
357 1214 Svartnestinden ca 465 Malangseidet
358 1214 Sniptinden 275 Bardu
359 1214 Halvorsfjellet 179 Tamokdalen
360 1213 Pollfjellet ca 380 Storfjord
361 1212 Ruikatnjarcohkka ca 235 Manndalen
362 1211 Novatinden ca 120 Astafjorden
363 1210 Sanjavarri ca 315 Salvasskardet
364 1210 Balgesvarri ca 140 Manndalen
365 1209 Unna Skadjoaivi ca 135 Salvasskardet
366 1207 Oldertinden ca 590 Astafjorden
367 1207 Massiv S av Mohcuhatgaisa ca 270 Kåfjord
368 1206 Cillagaisa ca 400 Kåfjord
369 1206 Karltinden ca 320 Ullsfjord
370 1206 Girjegaisa 112 Reisadalen
371 1205 Doaresoaivi ca 240 Altevatn
372 1205 Hahttagaisi ca 135 Storfjord
373 1203 Vassbruntinden (Leirtinden) 1163 Lenvik
374 1203 Massiv Ø av Rieppetinden ca 205 Lavangsdalen
375 1202 Massiv NØ av Mellomdalen ca 135 Lavangsdalen
376 1201 Salbmecohkka ca 285 Kvænangsbotn
377 1201 Grindalstinden 211 Astafjorden
378 1200 Geasascohkka ca 145 Manndalen
379 1196 Skavneskollen ca 505 Salangen
380 1196 Sultindan (Snømannen) ca 270 Malangseidet
381 1196 Vazzinoalgi ca 145 Manndalen
382 1195 Jovnnetcohkat, nordre topp 100 Gæv´dnjajavri
383 1194 Tverrelvdalsfjellet ca 295 Tamokdalen
384 1194 Inggagaisa, nordre topp ca 110 Kvænangsbotn
385 1193 Årsteinhornet ca 205 Gratangen
386 1193 Duolbarassa ca 120 Manndalen
387 1191 Middagsfjellet ca 145 Gratangen
388 1191 Lille Istinden 140 Tamokdalen
389 1188 Raudberget ca 150 Bonnes
390 1187 Kråkrøtinden 100 Andørja
391 1186 Massiv V av Raudberget ca 135 Bonnes
392 1185 Grønfjellet ca 360 Bonnes
393 1183 Svartfjellet (Bohtanvarri) ca 190 Kåfjord
394 1183 Søndre Cohkolatgaisa ca 180 Kåfjord
395 1182 Riiddagierdu ca 195 Dividalen
396 1180 Blåtinden ca 330 Lavangsdalen
397 1180 Massiv SØ av Frøkentinden ca 190 Kirkesdalen
398 1180 Bievlavarri ca 185 Manndalen
399 1180 Massiv SV av Bæs´setindan ca 145 Kåfjord
400 1180 Vallasvarri 100 Manndalen
401 1179 Årbostadtinden ca 845 Andørja
402 1178 Store Kvænangstinden ca 785 Nordreisa
403 1178 Beagasangaisi, sørøstre topp ca 180 Dividalen
404 1178 Haldi, Nuorttamus Cohkka ca 165 Raisduottarhaldi
405 1178 Massiv V av vestre Vaggasblåisen ca 130 Lyngstuva
406 1177 Tyttebærtinden ca 130 Lyngen
407 1176 Moskkogaisi ca 420 Signaldalen
408 1175 Massiv mellom Vaggasblåisene ca 220 Lyngstuva
409 1174 Massiv V av Gjømmerdalsbreen ca 320 Lavangsdalen
410 1174 Smuolkorassa ca 120 Manndalen
411 1173 Trolldalstinden ca 145 Nordreisa
412 1172 Brevasstinden ca 115 Lyngen
413 1171 Sallorassa ca 200 Helligskogen
414 1170 Arnøyhøgda 1170 Arnøy
415 1169 Massiv SV av Novafjellet ca 340 Astafjorden
416 1169 Badjananvarri ca 225 Kåfjord
417 1168 Bentsjordtinden 1052 Tromsø
418 1167 Høgtinden ca 590 Gratangen
419 1166 Rassevarri, sørvestre topp 711 Tamokdalen
420 1166 Blåfjellet ca 150 Bonnes
421 1166 Massiv SSV av Smalakvatnet ca 110 Lavangsdalen
422 1164 Moskkugaisi ca 135 Manndalen
423 1164 Juovvagardi ca 105 Salvasskardet
424 1163 Giilavarri ca 190 Kåfjord
425 1162 Svartfjellet, nordtopp 100 Kåfjord
426 >1160 Bogen ca 220 Signaldalen
427 >1160 Kvænangstindan, sørøstre topp ca 140 Nordreisa
428 1160 Nordausttinden ca 175 Lyngstuva
429 1160 Nordre Buossir 107 Rostadalen
430 1160 Massiv S av Bjørnskardet ca 105 Ullsfjord
431 1158 Cahppescohkka ca 260 Reisadalen
432 1158 Søndre Skaidevarri ca 725 Lyngen
433 1157 Midtre Cohkolatgaisa ca 140 Kåfjord
434 1156 Skulvatindane ca 230 Lavangsdalen
435 1153 Massivet N av Rostahytta ca 145 Rostadalen
436 1152 Stuora Nanna 430 Julosvarri
437 1152 Midtre Struptinden 100 Lyngen
438 1151 Vardtinden 361 Lavangsdalen
439 1150 Stortinden ca 355 Gratangen
440 1149 Njargavarri ca 300 Kåfjord
441 1148 Finnheimfjellet ca 665 Ullsfjord
442 1147 Beagasangaisi, nordvestre topp ca 140 Dividalen
443 1146 Grønfjellet ca 480 Salvasskardet
444 1146 Njuolladas ca 240 Kirkesdalen
445 1146 Stuora Jiertta ca 215 Salvasskardet
446 1146 Revdalsfjellet ca 190 Manndalen
447 1146 Lappskardtinden ca 160 Kirkesdalen
448 1145 Søndre Blåtindan ca 430 Takvatnet
449 1145 Massiv V av øvre Saltdalen ca 230 Lavangsdalen
450 1144 Vuopmegeasnippat 107 Manndalen
451 1144 Lulimus Viessogasgaisi ca 110 Signaldalen
452 1142 Storhaugen ca 145 Kåfjord
453 1141 Tinden ca 495 Astafjorden
454 >1140 Vanasvarri ca 410 Julosvarri
455 1140 Vasskartinden ca 310 Andørja
456 1140 Bærhaugen ca 205 Dividalen
457 1139 Blåtinden 1139 Rotsund
458 1139 Nonsfjellet ca 345 Astafjorden
459 1137 Gahkkovarri ca 485 Reisadalen
460 1136 Keipen ca 210 Astafjorden
461 1136 Slimpogaisa ca 120 Kvænangsbotn
462 1135 Njallavarri ca 230 Kvænangsbotn
463 1134 Nordre Henrikstinden ca 110 Lavangsdalen
464 1133 Lille Rieppefjellet ca 300 Lavangsdalen
465 1133 Vuostarassa ca 265 Kvænangsbotn
466 1133 Nordvestre Skaidevarri ca 200 Lyngen
467 1132 Lille Durmålstinden ca 255 Lyngen
468 1132 Isvasstinden ca 140 Lyngstuva
469 1132 Tverrfjellet ca 115 Lavangsdalen
470 >1130 Biertavarri ca 365 Raisduottarhaldi
471 1130 Sieidenjunni ca 155 Kvænangsbotn
472 1130 Massiv N av Rissavarri ca 125 Kåfjord
473 1130 Marfevarri ca 121 Raisduottarhaldi
474 1129 Eatnannjoaskkevaras ca 220 Bonnes
475 1127 Gievdnecohkka 356 Målselv
476 1127 Cearrocohkka ca 175 Gæv´dnjajavri
477 1127 Henriktinden ca 130 Lavangsdalen
478 1126 Kjempetinden ca 235 Tamokdalen
479 1124 Elveskardtindan, nordøstre topp ca 110 Salangen
480 1122 Massiv Ø av Pilterifjellet ca 235 Kåfjord
481 1122 Sjursnestinden ca 125 Ullsfjord
482 1120 Nuovasgaisa ca 385 Nordreisa
483 1119 Snøfjellet ca 720 Salangen
484 1118 Reinspælen ca 640 Gullesfjorden
485 1116 Uløytinden ca 140 Rotsund
486 1115 Stortinden  (Slettinden) 919 Malangseidet
487 1115 Sandfjellet ca 265 Astafjorden
488 1115 Maukungen ca 240 Takvatnet
489 1113 Nonstinden ca 245 Ullsfjord
490 1113 Kvittinden ca 150 Tamokdalen
491 1112 Allaleattan ca 205 Helligskogen
492 1111 Abborassa ca 200 Kvænangsbotn
493 1109 Stortuva ca 500 Ullsfjord
494 1109 Lille Rieppetinden ca 105 Lavangsdalen
495 1108 Heindalstinden ca 485 Nordreisa
496 1108 Åtinden ca 355 Andørja
497 1107 Østre Buossir 100 Rostadalen
498 1106 Vesleala 508 Bardu
499 1106 Massiv Ø av Cukcavarri ca 140 Lavangsdalen
500 1105 Massiv ØNØ av Nomedalstinden 100 Kåfjord
501 1103 Middagstinden ca 680 Tromsø
502 1103 Gironoaivi ca 150 Rostadalen
503 1102 Villdalsfjellet ca 130 Astafjorden
504 1102 Tindfjellet ca 115 Bardu
505 1102 Balggastatcohkka 100 Altevatn
506 1101 Gjømmertinden ca 350 Lavangsdalen
507 1101 Reavri ca 105 Bonnes
508 >1100 Lille Lenangstinden ca 120 Lyngen
509 1100 Massiv NV av Bæssetindan 112 Kåfjord
510 1099 Maursundtinden, sørøstre topp ca 605 Rotsund
511 1099 Doaresgais´sa 200 Reisadalen
512 1097 Storsandnestind ca 285 Rotsund
513 1097 Oaivoscohkka ca 235 Nordreisa
514 1096 Storfjellet ca 205 Kirkesdalen
515 1095 Sætertinden ca 1027 Tjeldsundet
516 1095 Maursundtinden, nordvestre topp 105 Rotsund
517 1094 Børingstinden ca 905 Finnsnes
518 1094 Kvasstindfjellet ca 205 Lyngstuva
519 1093 Ullstinden ca 965 Reinøya
520 1093 Goahtegaisa ca 250 Reisadalen
521 1092 Aibmadasgaisa ca 840 Øksfjordjøkelen
522 1092 Nordre Vaggastind ca 165 Lyngstuva
523 1091 Storfjellet ca 380 Dividalen
524 1091 Vazzoalgi ca 120 Lavangsdalen
525 1089 Ystelifjellet ca 592 Salangen
526 1089 Storfjellet ca 540 Ullsfjord
527 1089 Ånefinntinden ca 320 Salangen
528 1089 Bogefjell ca 140 Storfjord
529 1088 Harvvesoaivi ca 155 Rostadalen
530 1087 Stohkkeborri ca 285 Julosvarri
531 1086 Cuonjaoaivi 236 Kvænangsbotn
532 1086 Gaskasvarri ca 110 Salvasskardet
533 1083 Dolpi ca 290 Kåfjord
534 1083 Sultinden ca 150 Lyngen
535 1082 Duollljehuipput 155 Coappejavri
536 1082 Kilafjellet 111 Tamokdalen
537 1081 Massiv ØNØ av Cearretgaisa ca 305 Nordreisa
538 1081 Sautinden 287 Bardu
539 >1080 Stalloborri ca 200 Storfjord
540 1080 Javreoaivvit ca 170 Reisadalen
541 1080 Hjerttindtuva ca 130 Målselv
542 1079 Njallaskaidi ca 130 Kåfjord
543 1078 Sørvestre Ullstinden ca 230 Reinøya
544 1077 Stortinden ca 325 Kåfjord
545 1076 Golggotrassa ca 130 Kvænangsbotn
546 1076 Skoanbaidanvarri ca 120 Kåfjord
547 1075 Fiskelaustinden ca 320 Takvatnet
548 1075 Hatten ca 170 Storfjord
549 1073 Tretinden ca 145 Astafjorden
550 1073 Massiv SV av Peppartinden 100 Lyngstuva
551 1072 Middagstinden, vestre topp ca 215 Lavangsdalen
552 1072 Gorzelvtinden ca 140 Malangseidet
553 1071 Middagsfjellet (Geretgaisa) ca 815 Olderfjord
554 1071 Njarggat ca 125 Reisadalen
555 1070 Tverrelvdalstindene ca 180 Lyngen
556 1070 Galbarbakti ca 140 Julosvarri
557 1068 Naranasrassa ca 155 Kvænangsbotn
558 1066 Duolboalgi 100 Målselv
559 1065 Lifjellet ca 210 Salvasskardet
560 1065 Østre Middagstinden ca 110 Lavangsdalen
561 1065 Trangdalsfjellet 100 Astafjorden
562 1063 Veslfjellet 342 Salvasskardet
563 1062 Maritindan ca 230 Ullsfjord
564 1061 Durmålsskolten ca 270 Malangseidet
565 1061 Valantinden ca 265 Nordreisa
566 >1060 Massiv SV av Tepphaugdalstind ca 210 Ullsfjord
567 >1060 Massiv Ø av Trollvatnet ca 145 Ullsfjord
568 1060 Guolazvarri ca 155 Altevatn
569 1060 Rassavarnibba ca 115 Helligskogen
570 1059 Bumannsberget ca 190 Julosvarri
571 1055 Ristinden ca 240 Andørja
572 1054 Julosvarri ca 255 Julosvarri
573 1054 Massiv NNV av Cearretgaisa ca 235 Nordreisa
574 1054 Vardtinden ca 225 Ullsfjord
575 1054 Storbukttinden ca 150 Nordreisa
576 1053 Slettfjellvarden ca 410 Arnøy
577 1053 Goddevarri ca 140 Kåfjord
578 1053 Massiv SSØ av Goahtegaisa ca 110 Reisadalen
579 1053 Østre Struptind 100 Lyngen
580 1052 Massiv S av Harvvesoaivi ca 115 Rostadalen
581 1052 Jovnnet 100 Gæv´dnjajavri
581 1052 Sallooaivi 100 Helligskogen
583 1051 Solltindan 1051 Reinøya
584 1051 Nomedalstinden 140 Kåfjord
585 1048 Doarrovarri, sørøstre topp ca 175 Altevatn
586 1047 Klemmartindan / Måskos ca 700 Lenvik
587 1046 Sieidi, nordøstre topp 341 Lavangsdalen
588 1046 Corrogaisa ca 290 Nordreisa
589 1045 Blåfjellet ca 330 Altevatn
590 1045 Børingsfjellet ca 200 Finnsnes
591 1045 Midttinden ca 115 Kirkesdalen
592 1045 Massiv N av Saltdalen ca 110 Ullsfjord
593 1044 Store Blåmannen 1044 Tussøya
594 1044 Sukkertoppen ca 550 Arnøy
595 1044 Orta ca 160 Takvatnet
596 1044 Njuolggorassa 100 Kvænangsbotn
596 1044 Massiv ØNØ av Nuovasgaisa 100 Nordreisa
598 1043 Søndre Geatkkutoaivvit ca 215 Raisduottarhaldi
599 1042 Skitntinden 996 Tussøya
600 1042 Massiv NØ av Kopparskardtinden ca 235 Kirkesdalen
601 1042 Sieidi, sørvestre topp ca 190 Lavangsdalen
602 1041 Fjelltindnasen ca 575 Øksfjordjøkelen
603 1041 Rørnestinden ca 145 Lyngen
604 1039 Namdalsfjellet ca 195 Ullsfjord
605 1038 Reitetind, sørøstre topp ca 135 Salangen
606 1037 Storfjellet ca 520 Gratangen
607 1036 Tverrfjellet ca 345 Målselv
608 1036 Bearaloaivvit ca 150 Nabar
609 1033 Fugltinden ca 895 Malangseidet
610 1033 Perfjellet  ca 270 Bonnes
611 1033 Høltinden ca 130 Tamokdalen
612 1032 Lille Piggtinden ca 260 Lavangsdalen
613 1032 Blåfjell ca 255 Lenvik
614 1032 Lavkaslubbu ca 185 Helligskogen
615 1032 Nealgecohkka 100 Raisduottarhaldi
616 1031 Vanntinden 1031 Helgøy
617 1031 Giebarassa 100 Mollesjohka
618 1030 Lafjelltinden ca 215 Astafjorden
619 1030 Massiv Ø av Langfjordhamn ca 180 Øksfjordjøkelen
620 1030 Borga-Aborassa ca 105 Kvænangsbotn
621 1029 Hollendaren ca 340 Tussøya
622 1028 Høggumpen ca 480 Finnsnes
623 1028 Markos-Malla, søndre topp ca 110 Signaldalen
624 1027 Mikkelifjellet 253 Rostadalen
625 1026 Sultinden 100 Lenvik
626 1025 Doarrovarri, nordvestre topp ca 120 Altevatn
627 1024 Storsteet, nordre topp ca 715 Reisadalen
628 1024 Massiv SØ av Borsojavri 100 Manndalen
629 1022 Stortinden (Drangen) 1022 Andørja
630 1022 Stortinden ca 565 Finnsnes
631 >1020 Skavlevarri ca 200 Kåfjord
632 >1020 Ingagaisa, østre topp 100 Kvænangsbotn
633 1020 Tverrfjellet ca 150 Bardu
634 1019 Rundkollen ca 270 Salangen
635 1018 Svartfjellet ca 555 Nordreisa
636 1018 Cearretgaisa ca 150 Nordreisa
637 1017 Storsteinnestindan ca 220 Tussøya
638 1016 Hollenderan ca 245 Tussøya
639 1016 Vakkerfjellet 104 Kirkesdalen
640 1014 Rappgamtinden ca 250 Lyngstuva
641 1014 Britatinden ca 170 Gratangen
642 1013 Øvre Tverrelvtinden ca 545 Øksfjordjøkelen
643 1012 Nona 1012 Harstad
644 1012 Rismålstinden ca 395 Astafjorden
645 1012 Savkavarri 100 Rostadalen
646 1011 Kvannfjellet ca 180 Malangseidet
647 1011 Kvasstinden ca 145 Lyngstuva
648 1010 Maisavarri ca 355 Leinavatn
649 1010 Lagocohkka ca 335 Leinavatn
650 1010 Skalsatinden ca 255 Øksfjordjøkelen
651 1010 Rundfjellet (Lofttinden) ca 155 Gratangen
652 1009 Storsteet, søndre topp ca 120 Reisadalen
653 1008 Bajit Coardavarri ca 160 Dividalen
654 1007 Boatkavarri ca 150 Reisadalen
655 1006 Massiv N av Meaccevaggejavri ca 135 Balsfjord
656 1006 Middagstinden ca 120 Tussøya
657 1005 Sula ca 400 Astafjorden
658 1005 Skavlikollen ca 130 Astafjorden
659 1004 Navsti ca 265 Altevatn
660 1003 Kistefjellet 954 Lenvik
661 1003 Kågtindan, midtre topp ca 215 Arnøy
662 1002 Massiv NØ av Ammagai´sa ca 150 Øksfjordjøkelen
663 >1000 Breidtinden, sørøstre topp > 1000 Mefjordbotn
664 1000 Nordfjellet ca 600 Reinøya
665 1000 Massiv NØ av Solltindan ca 155 Reinøya
666 1000 Kalddalstinden ca 115 Lyngstuva

PS! Listen ble ferdig 25. Desember 2009, og Norgesglasset oppdaterer kartene sine fortløpende, så det kan komme endringer.

Blogglistenhits