Davimus Viessogasgaisi 1381 moh

Kartblad: Storfjord
Kommune: Storfjord (26)
Primærfaktor A: ca 485 meter
Primærfaktor B: ca 415 meter
Koordinat: 7272  8247
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Davimus Viessogasgaisi og Massiv Ø av innerste Elsnesdalen, ca 896 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen