Gaskkamus Viessogasgaisi 1370 moh

Kartblad: Signaldalen
Kommune: Storfjord (29)
Primærfaktor A: ca 405 meter
Primærfaktor B: ca 335 meter
Koordinat: 7325  7941
Nærmeste høyere topp: Davimus Viessogasgaisi 1381 moh
Laveste punkt før høyere topp: Laveste skard mellom Gaskkamus Viessogasgaisi og Davimus Viessogasgaisi, ca 965 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen