Massiv N av Mannfjellet 1448 moh

Kartblad: Signaldalen
Primærfaktor A: ca 120 meter
Primærfaktor B: ca 120 meter
Koordinat: 6246  7844
Nærmeste høyere topp: Mannfjellet 1552 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom dette massivet og Mannfjellet, ca 1328 m o.h.

 

Statistikk er laget av Jarle Nilsen