Massiv N av Rissavarri 1130 moh

Kartblad: Kåfjord
Kommune: Kåfjord (36)
Primærfaktor A: ca 125 meter
Primærfaktor B: ca 125 meter
Koordinat: 8430  3325
Nærmeste høyere topp: Rissavarri (Staluvarri) 1251 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom denne toppen og Rissavarri, ca 1005 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen