Massiv NØ av Postdalstinden 1353 moh

Kartblad: Signaldalen
Primærfaktor A: ca 135 meter
Primærfaktor B: ca 135 meter
Koordinat: 5607  7464
Nærmeste høyere topp: Sørfjelltinden 1468
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom dette massivet og Sørfjelltinden, ca 1218 m o.h.