Massiv Ø av innerste Elsnesdalen 1464 moh

Kartblad: Storfjord
Primærfaktor A: ca 670 meter
Primærfaktor B: 192 meter
Koordinat: 7178  8705
Nærmeste høyere topp: Didnojiehkki 1562 moh
Laveste punkt før høyere topp: Juomvahcahca, ca 794 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen