Massiv ØNØ av Cearretgaisa 1081 moh

Kartblad: Nordreisa
Primærfaktor A: ca 305 meter
Primærfaktor B: ca 265 meter
Koordinat: 1714  5938
Nærmeste høyere topp: Trolldalstinden 1173 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom toppene 908 og 940, SV av Valanvatnet, ca 776 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen