Massiv SØ av Markusfjellet >1380

Kartblad: Signaldalen
Kommune: Storfjord (27)
Primærfaktor A: ca 140 meter
Primærfaktor B: ca 140 meter
Koordinat: 6762  7233
Nærmeste høyere topp: Markusfjellet 1541 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom dette massivet og Markusfjellet, > 1240 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen