Massiv SSØ av Middagsfjellet 1404 moh

Kartblad: Storfjord
Primærfaktor A: ca 100 meter
Primærfaktor B: ca 100 meter
Koordinat: 6961  8910
Nærmeste høyere topp: Jorbacohkka 1429 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom denne toppen og Jorbacohkka, 1304 m o.h. Tvilsomt at det er så lavt

Statistikk er laget av Jarle Nilsen