Massiv SV av Bæs´setindan 1180 moh

Kartblad: Kåfjord
Kommune: Nordreisa (26)
Primærfaktor A: ca 145 meter
Primærfaktor B: ca 145 meter
Koordinat: 9587  3050
Nærmeste høyere topp: Nordre Cohkolatgaisa 1231 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom topp 1093 og Nordre Cohkolatgaisa, ca 1035 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen