Nordre Rihpogaisi 1319 moh

Kartblad: Helligskogen
Primærfaktor A: ca 110 meter
Primærfaktor B: ca 110meter
Koordinat: 8116  7787
Nærmeste høyere topp: Søndre Rihpogaisi 1410 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom nordre og midtre Rihpogaisi, ca 1209 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen