Nordvestre Goahteorotrassa 1371

Kartblad: Signaldalen
Primærfaktor A: ca 205 meter
Primærfaktor B: ca 205 meter
Koordinat: 7439  7508
Nærmeste høyere topp: midtre Goahteorotrassa 1384 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom nordvestre og midtre Goahteorotrassa, ca 1166 m o.h..

Statistikk er laget av Jarle Nilsen