Søndre Favrrosvarri 1294 moh

Kartblad: Manndalen
Primærfaktor A: ca 110 meter
Primærfaktor B: ca110 meter
Koordinat: 8235  9224
Nærmeste høyere topp: Nordre Favrrosvarri 1320  moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom nordre og søndre Favrrosvarri, ca 1184 m o.h.

Turbeskrivelse

Statistikk er laget av Jarle Nilsen