Smalaktinden 1246 moh

Kartblad: Lavangsdalen
Primærfaktor A: ca 575 meter
Primærfaktor B: ca 575meter
Koordinat: 3333  0585
Nærmeste høyere topp: Henrikstinden 1270 moh
Laveste punkt før høyere topp: Overgangen mellom Smalakdalen og Mellomdalen, ca 671 m o.h.

 

Statistikk er laget av Jarle Nilsen