Søndre Skaidevarri 1158 moh

Kartblad: Lyngen
Kommune: Lyngen (56)
Primærfaktor A: ca 725 meter
Primærfaktor B: ca  225 meter
Koordinat: 6478  2677
Nærmeste høyere topp: Massiv S av Isskardbreen 1237 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Søndre Skaiddevarri og topp 861, SØ av Holmevatnet, ca 433 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen