Revdalsfjellet 1146 moh

Revdalsfjellet er lettest å bestige via Jan Baalsruds fluktrute opp Gentlemannsstien. For dere som har sett filmen eller lest boka er det her Jan Baalsrud ble trukket opp i pulk i svært bratt terreng og lagt under en stein på fjellet knappe to uker før han ble tatt ned til Manndalen. Vi var også innom Vazzinoalgi på turen. Her er turbeskrivelsen fra turen vår.

Startstedet er ved Innerbukta, ca 1o kilometer i retning Manndalen fra Skibotn. Parkering finnes ved skiltet ved kommunegrensen mellom Storfjord og Kåfjord. Starten av stien er merket med et skilt, som riktig nok er usynlig fra veien.

Starten av turen går etter Gentlemannsstien som skal være fluktruten til Jan Baalsrud: Her er det en god og merket sti i bratt terreng like nord for kommunegrensen. Det er sammenhengende sti rundt halvannen kilometer og den tar deg til rundt 550 moh og en fantastisk utsikt over fjorden mot Lyngsalpene.

«Stien», som riktig nok forsvinner nå, men er sporadisk merket videre lettgått terreng i retning av vatn 740. Like øst for vannet er det merket «JB» på en stein og en varde oppå det som folk har trodd har vært riktig stein inntil nylig. Her er minneplanketten tatt bort.

Etter en rask titt på «juksesteinen» begynte vi å ta høyde på nordsiden av bekken. Her blir det fine underlaget byttet ut med fast steinur videre. Vi var innom den flotte varden på punkt 1139. Herfra er det bra utsikt mot nord og Lyngsalpene. Vi fortsatte til det høyeste punktet på Revdalsfjellet rundt en kilometer videre øst. Vi tok oss et raskt og forfriskende bad i det lille vannet like vest før toppen.

Etter et raskt toppbesøk som inkluderte bygging av en minivarde tok vi sikte på Vazzinoalgi som ligger drøye fem kilometer i sørlig retning. Vi gikk omtrent i luftlinje og passerte et gammelt reingjerde like øst for punkt 1100. Vi passerte Revdalsvatnet 895 moh i vestenden før vi startet etappen på drøye to kilometer og 300 høydemeter til Vazzinoalgi.

Her holdt vi oss i nærheten av bekken der det lå store mengder snø enda på veien vårs mot dagens andre vardeløse topp. Her bygde vi også en spartansk varde før vi returnerte nogen lunde samme rute ned mot Revdalsvatnet. Vi holdt oss på nordsiden av elven og møtte et kort bratt parti like under Revdalsvatnet 895 der vi måtte lete litt etter en rute ned.

Deretter vekslet vi litt med hvordan side vi passerte vatnene som ligger på rekke og rad nedover dalen etter hvor mye steinur det var på sidene. Etter å ha passert vatnene fulgte vi Innerelva ned til rundt 680 moh der den «ekte» Gentlemannssteinen ligger. Den er akkurat på Storfjord sin side av grensen under renna som kommer ned fra Larsbergfjellet. UTM34: 475366 7705506.

Her var minneplanketten skrudd opp og vi både prøvelå og prøvesatt steinen for å se om vi hadde holdt ut her i knappe to uker før vi siktet oss inn på stien vi kom opp og løp ned til bilen.

Om du bare ønsker å besøke Gentlemannssteinen er distansen rundt 2,5 kilometer og rundt 660 Høydemeter.

Turdata:

Dato: 8 August 2020
Disatanse: 21,74 kilometer
Høydemeter: 1677
Tidsforbruk: 5:29
GPS-plott fra gps3d.no

Revdalsfjellet
Ruteforslag. Grønn ring = Gentlemannssteinen
Starten av stien
Fantastisk utsikt tidlig på turen
Merkingen til den gamle steinen går via haugen på bildet
Mens den «nye» steinen ligger under steinene i renna til høyre i bildet
Revdalsfjellet

Den gamle steinen som sannsynligvis er nedsnødd til langt utpå sommeren og med dårlige muligheter for å sove under

Gikk opp på venstresiden av bekken
Utsikt mot Furuflaten
Pollfjellet foran Jiehkkevarri
Kvalvikdalen
Varden på topp 1139
Dagens badevann
Utsikt mot Storhaugen i Manndalen
Mats beundrer varden vår
Manndalen
Reingjerdet
Vazzinoalgi
Vatn 895 og Revdalsfjellet
Vazzinoalgi
Revdalsfjellet
Ciccenvarri som jeg gikk samtidig som jeg så Baalsrudhula i Manndalen
Jiehkkevarri
Ny varde
Ned dalen med Innerelva
I det bratteste partiet ned fra vatn 895
Revdalsfjellet
Nytt reingjerde
Steinen ligger i nerkanten av der elva har mange løp
Prøveligging
Opp dalen
Ned dalen fra steinen
Prøvesitting
Renna som ligger over steinen. Steinen litt til høyre for midten
Stien kommer opp ved haugen
Mot steinen som ligger under steinura til høyre