Massiv N av Meaccevaggejavri 1006 moh

Massiv N av Meaccevaggejavri er en  navnløs og utilgjengelig fjelltopp i nærheten av Gjømmerdalsbreen på Tromsø fastland. Vi kombinerte toppen sammen med to andre navnløse fjell i det som kanskje er det minst brukte turområdet i Tromsø kommune. Her er turbeskrivelsen fra turen vår.

Startstedet for turen er ved grustaket i Sjøvassbotn, ca fem kilometer fra Laksvatn. Her er det enorm parkeringskapasitet i forhold til antall besøk.

Det går en sti som er delvis ryddet med start fra overkanten av grustaket på vestsiden av Turelva. Denne tar deg relativt enkelt opp til Turelvdalen i noe som kan betegnes som usammenhengende terreng.

Oppe i Turelvdalen er det enkleste å dreie vestover i retning av det lille vatnet på sørøstsiden av Gjømmertinden. Her ble det fanget en fisk som var så stor at den endte opp i Vi Menn på 80-tallet(?) Har gått gjetord om denne ruggen lokalt siden. Man dreier nordover før man når vatnet og følger en rygg med delvis dyretråkk opp mot en hylle på østsiden av Gjømmertinden på drøye 600 moh. Man følger deretter denne til man når starten av til elva fra Gjømmerdalsbreen.

Elva er av såpass størrelse at man ikke bør ha noen forhåpninger om å krysse den tørrskodd. Kan legge til at den er nokså kald. Vi fulgte breen videre nordover i et terreng som er preget av stein. Vi fulgte en renne på vestsiden av topp 919 og var oppe på rundt 830 moh,  før man må ned rundt 200 høydemeter. Deretter følger et slakere parti før man starter på toppflanken til topp 1006. De siste drøye 300 høydemetrene er bratt mose og lyng før man står på toppen.

Da jeg var her for første gang i 2010 var det ingen tegn til tidligere besøk og det var lite som tydet på at denne fine toppen har blitt nedrent siden da. Utsikten fra toppen er absolutt verdt et besøk og man får en fin mix av isbre, fargerike vatn, spisse  nabofjell og Lyngsalpene.

Returen fra toppen gikk etter nogenlunde samme rute, med noen avstikkere for å se nærmere på isbreen på østsiden av topp 1224.  Turen gikk videre opp til topp 919 som vi bare var noen hundre meter unna på turen opp.

Vi gikk ned i den bratte sørøstsiden i en renne. Her er de første hundre høydemetrene ned bratt, før det slaker ut. Vi var nede på rundt 700 moh før vi startet stigningen til topp 900. Denne toppen krever som 919 ikke så mye tenking, bare en motbakke med stein.

Det er mulig å gå ned fra 900 ved å gå mot elva fra Sieidevatnet, men her er det fryktelig bratt og et direkte grusomt terreng for menneskelig ferdsel. Og spesielt nå når det regnet.. Vi fortsatte derfor vestover mot oppruten. Vi måtte mellom punkt 825 og 919 før vi kom ned mot oppruten på et fornuftig vis. Deretter løp vi oppruten med en avstikker med bad i vannet der den tidligere nevnte ruggen bodde for drøye 30 år siden.

Turdata

Dato: 20 August 2022
Distanse: ca 21 km
Høydemeter: ca 2000
Tidsforbruk: 5 timer
GPS-plott fra gps3d.no

Ufullstendig spor skyldes at min klokke døde midt i turen og Mats ble fri for strøm.

1006
Ruteforslag
Grustaket med Sieidi. Stien starter i overkanten av grustaket
«Stien» i det bratteste partiet før Tiurdalen
Tiurdalen har nå fått seg et kjærkommet innslag av sau
Ned mot Tiurdalen
Sieide
Ryggen vi fulgte opp
Ned mot vatnet med den tidligere omtalte ruggen
Hylla mot breen
Gjømmertinden i midten
2334 i midten
Elva som krever olympisk spenst for å krysse tørrskodd.
Mats som vurderer om han skal bli våt eller gå for et byks
Renna under topp 919
Gjømmerdalsbreen med Gjømmertinden som den spisse toppen
1006 til høyre. Her må man ned rundt 200 høydemeter
1224
Lille Rieppefjell
Dagens første turmål
Meahccevakkejavri foran Lakselvtindene. Store Lakselvtinden i midten
Topp 919 til høyre. Sideietoppene i midten
1224 over breen
Mosebakken til 1006
Isbreen bak topp 1236 som tidligere var 1235. En veldig fin fjelltur fra Lavangsdalen
Sennedalen
Lille Rieppefjellet
1006
JIehkkevarri
1224 til høyre med 1166 og 1174 ved Gjømmerdalsbreen bak
919 til venstre
LIke under toppen til 919
TIlbake mot 1006
Fra høyre 1166, 1174, Tverrfjellet bak og 976 foran
900 foran Sieidetoppene
Den bratte sørøstsiden fra 919
En del stein opp mot 900
Toppen med trigpunktet i midten
Sieidevatnet med Sieide sin høyeste topp på 1060 moh. Har plutselig blitt 18 meter høyere etter kartoppdateringer.
919. Gikk ned til oppruten like før stigningen starter
Stupene etter 900 som gjordet at vi måtte litt tilbake før vi gikk inn på oppruten
Hylla på drøye 600 moh på returen
Fra vannet gikk vi på venstresiden av haugen i midten