Favrrosvarri 1320 moh

Favrrosvarri er nok neppe den mest besøkte toppen i Storfjord kommune. Favvrosvarri er ikke en alt for eksotisk topp med et stort topplatå på kommunegrensen mellom Storfjord og Kåfjord. Vi gikk Favvrosvarri sammen med Adjit sin høyeste topp i en fin tur med gode stifasiliteter i starten og varrierende terreng fra flat furuskog til klyving langs luftige rygger. Her er turbeskreivelsen fra turen till Favvrosvarri og Adjit.

 

Startstedet vi valgte var ved boligfeltet i Skibotn, like vest for Sommarset. Vi fant parkering ved veiens ende i boligfeltet.

 

Fra start gikk vi knappe 100 meter østover før vi kom inn på stien som går fra Olderelv camping og i retning av trimpostkassene på Hengen og Sledo. Disse postkassene er flittig besøkt og stien er av førsteklasses kvalitet. Etter ca halvannen kilometers gange kom vi til trimpostkassen ved Hengen, her er det nydelig utsikt mot den spenstige fossen fra Olderelva. Fra Hengen dreier stien i sørlig retning og det er bro over Olderelva like etter fossen  før man fortsetter et stykke sørover. Etterhvert dreier stien østover og har retning mot Adjetvaggi hvor den neste trimpostkassen på Sledo er plassert på ca 450 moh. Ikke merket på kartet. Denne  postkassen er etter ca 3 kilometer.

 

Fra Sledo holdt vi oss på sørsiden av elva som kommer ned fra dalen mellom Adjit og Favrrosvarri i slakt terreng opp mot drøye 900 moh før man starter på en lang og flat etappe inn  lite forbi vatn 940. Pga av den store elva under vårsmeltingen fristet det lite å krysse elva før vatnet. Etter vatnet startet vi på en ca 250høydemeters bakke opp mot platået til Favvrosvarri, og her vi fikk vi for første gang på turen spasert litt i steinur etter en fin start på turen med god sti og lite stein i dalen. Fra 1200 moh flater det ut den siste kilometeren mot toppen.

 

På toppen av Favvorsvarri er det en stor varde og rester etter noe byggverk, bl.a ett 200 liters oljefat som har blitt brukt til ovn? Ikke spesielt pent, menmen. Utsikten fra toppen er fabelaktig nordover og østover da det ikke er flust med høye topper i disse retningene, mens man har Lyngsalpene i vest. Total distanse til toppen er ca 10 kilometer.

 

Fra Favvorsvarri satt vi kursen mot Adjit som var turens høydepunkt. Vi satt kursen mot Adjetcacha hvor vi var nede på ca 1170 moh før stigningen opp mot Adjit startet. Vi gikk inn på ryggen litt nord for punk 1389, derfra fulgte vi ryggen til toppen. Her fant vi noen gamle pinner som har vært merking til Adjits høyeste topp. Etter noen enkle klyvepartier på ryggen var vi på fylkets nordligste 1400 meterstopp om man ser bort fra Lyngen. Fra Adjit er det førsteklasses utsikt i 360 grader . Distansen fra Favvorsvarri er ca 3.5 kilometer.

 

Med liten lyst til å gå tilbake i snøen til skardet i Adjitcacha fant vi ut at vi skulle prøve å gå ryggen videre mot 1320 og 1262 som er postkassetoppen til Adjit, 1262 har vært med på ti på topp i Storfjord kommune de siste årene. Etter litt klyving på ryggen fant vi ut at vi skulle gå ned i vestsiden, noe som var litt bratt og ikke helt enkelt med en del snøflekker. Etterhvert fikk vi karret oss opp på ryggen igjen et stykker før skardet mellom 1408 og 1320. Fra skardet var vi ute i nordsiden på jakt på tur mot 1320 og 1262, men her var det enda brattere og mere snø, noen våte bergpartier etterhvert , kombinert med en EM- finale ikke veldig langt unna gjorde at vi gikk 5-600 meter tilbake i nordsiden før vi fant et snøfelt som ikke var brattere enn at vi torte å gå ned mot Davit Adjetriehppi. Med dårlig tid mtp EM-finalen ble returen på drøye 7 kilometer ned til bilen jogget i fjellsko på under timen.

 

Totalt brukte vi litt i underkant av 8 timer på turen som er på ca 1700 høydemeter og 24 kilometer. For de som ønsker å gå til Adjit 1408 er det enkleste å gå inn mot Adjetcacha og følge vårs rute derfra til toppen og returner samme ruten. Turens lenge blir fortsatt ca 24 kilometer, men man sparer ca 250 høydemeter.

Favvrosvarri fra Søndre Favvrosvarri
-
Den røde ruten anbefales, den blåe er for spesielt interesserte... Retur via Adjetcacha anbefales
Adjit fra Søndre Favvrosvarri
Glimrende sti
Noen som har prøvd det klassiske samiske værprofettrikset med å stikke pinne i maurtua for å sjekke hvordan været blir. Om maura går til toppen av pinnen blir det bra vær
Fossen fra postkassen fra Hengen
-
Broen over Olderelva
En ny foss
Mot Adjetnjunni som er den vanlige ruten til Adjit 1262
Petter foran Skibotndalen
Postkassen på Sledo
-
Inn mot Davit Adjetriehppi
-
Adjit 1408 moh
Favvrosvarri
-'
Adjit 1320 med sin taggete egg
Adjit 1408 moh
Ikke veldig lett å gå eggen her mtp at det er stup på et par hundre meter på motsatt side
Mye stein mot Favvrosvarri
Snø på platå tidlig på sommeren er ikke noen favoritt...
-
Fin varde og ikke like fint oljefat på toppen
Mot Finlands høyeste topp- Halti
Lyngentopper rundt Steindalsbreen
ned mot Adjetcacha
-
-
I skardet
Den lange dalen vi gikk på turen til Favvrosvarri
Ryggen opp mot Adjit.
Like under ryggen
1408
-
Gammel mering til Adjit
Noen fine plasser å ta bilder fra på turen langs ryggen
Ikke så imponerende vardefasiliteter på toppen...
-
Mot Skibotn sentrum
Mens vi enda var på eggen
Ryggen mot 1320 toppen
I traversen i vestsiden
Tilbakeblikk mot 1408
1320
1408
Rimelig bratt mot sørvest
På returen i nordsiden etter forsøk på å gå på 1320
-
-