Dronningruta i Vesterålen

Dronningruta i Vesterålen går mellom Stø og Nykkund og fikk navnet sitt etter Dronning Sonja som gikk turen i 1994. Denne turen har også vært live på sakte-TV med Lars Monsen. Her er turbeskrivelsen fra turen min over Dronningruta.

Man kan gå turen både fra Stø og fra Nykksund. Jeg valgte alternativet fra Stø. Her er det parkering ved Valvika i Stø. Avstanden fra Myre er ca 15,5 kilometer. Det er rikelig med parkeringsplasser her.

Fra start fulgte jeg veien ca 400 meter østover. Stien starter ved en garasje og ei trapp over et gjerde før man får ei bratt stigning opp Valaksla og sørsiden av radaren.

Deretter slaker det ut og man får tid til å nyte utsikten mens man fortsetter i sørvestlig retning på eller i nærheten av ryggen etter veldig god sti og ukomplisert terreng.

Da Dronning Sonja tydeligvis ikke samler fjell går den normale ruten utenom Sørkulen 518 moh. Etter ca 4,5 kilometer av turen går Dronningruta på vestsiden av Sørkulen på rundt 400 moh, mens det går en annen sti videre og over toppen som jeg fulgte. Dette gir drøye hundre høydemeter ekstra på turen.

Det er gjestebok på toppen av Sørkulen og det er fin utsikt mot den imponerende Klotinden i sør. Stien fortsetter ned vestryggen til Sørkulen og det er litt stein og litt bratt i enkelte partier. Man møter på stien til Dronningruta på rundt 350 moh og man er like under 300 moh før stigningen mot Finngamheia starter.

Opp mot Finngamheia er det også nokså bratt og stien går like under toppen. Om man vil opp på toppen er det enklest å nå den fra vestsiden etter man har passert den og det gir en omvei på et par hundre meter.

Fra Finngamheia følger det en drøy kilometer i «flatt» terreng før det er et bratt parti ned nordryggen. Her er det lagt ut tau på de bratteste områdene. På det laveste punktet mellom Mælen 314 moh og Finngamheia er det en trimpostkasse og man kan velge om man vil gå til Nykksund som da blir en etappe på ca fire kilometer ekstra eller tilbake til Stø.

På returen mot Stø går stien i østsiden av Mælen med tett skog på begge sidene, før man kommer ned til fjæra og åpent terreng. Den siste etappen følger fjæra i underkant av fire kilometer tilbake til Stø.

Etter å ha gått turen er det to ting som kan være greit å tenke på. Det er svært begrenset tilgang på vann på turen og det er nok enklest å gå etappen etter fjæra først for å få det bratteste partiene oppover.

Turdata

Dato: 31 Juli 2022
Distanse: 12,59 kilometer
Høydemeter: 854
Tidsforbruk: 2:05
GPS-logg fra gps3d.no

Utsikt mot Sørkulen
Ruteforslag
Valaksla med radar på toppen. Stien går i laveste punktet på venstresiden av Valaksla
Fra parkeringen og starten
Veien mot radaren på Valaksla og Stø sentrum nede til venstre
Skipssanden
Tilbake mot punkt 414
Fra Kjølen mot Sørkulen som er den høyeste toppen rett fram
Geitberget 313 moh bakerst
Langdalsvatnan og Finngamheia
Sørkulen rett fram
Her skilles stien fra Sørkulen og Dronningruta. Dronningruta går et stykke under toppen på høyresiden.
Tilbakeblikk
Klotinden 671 til venstre og Jennskartinden
Mot Stengelvåg i øst
Mot Andøya og Måtinden
Toppen av Sørkulen
Ruten videre
Stien ned fra Sørkulen
Videre ned
Her kommer Dronningruta inn på ryggen igjen
Videre mot Finngamheia
Stien går like under toppen av Finngamheia
Sørkulen
Tilbakeblikk på turen fra Finngamheia
Nykksund
Stien går på nersiden av vatnet
I turens bratteste parti
Her er det lagt ut tau
Mælen 314 moh
Nyken 185 moh
Skipssanden
Tilbake i Stø