Stikkord: Østre Imagaisi

  • Østre Imagaisi 1416 moh

    Østre Imagaisi ligger mellom Imagaisi og Steindalstindene på sørsiden av Steindalsbreen. Toppen er nok blant de med færrest besøk i Lyngsalpene. Jeg kombinerte denne toppen med de to Steindalstindene i en tur som er preget av mye løs stein. Her er turbeskrivelsen fra turen min.

  • Østre Steindalstinden 1504 moh

    Østre Steindalstinden er en av de tjuesju 1500 meters toppene på Lyngenhalvøya. Turen er relativt krevende og består av mye løs stein og litt lett klyving. Jeg gikk de to Steindalstindene sammen med Østre Imagaisi med start opp Njunni og ned stien fra Steindalsbreen. Her er turbeskrivelsen fra turen min.

  • Østre Imagaisi 1416 moh

    Kartblad: Lyngen Kommune: Storfjord (20), Tromsø (24) Primærfaktor A: ca 150 meter Primærfaktor B: ca 150 meter Koordinat: 5561  9762 Nærmeste høyere topp: Imagaisi >1500 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Østre Imagaisi og Imagaisi, ca 1266 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen