Stikkord: Østre Struptind

  • Midtre Struptinden 1152 moh

    Midtre Struptinden er en lite besøkt topp ved Strupbreen i Lyngen. Vi gikk denne toppen sammen med Østre Struptinden med start fra Strupen og retur via Koppangen. Se turbeskreivelsen fra Østre Struptinden for bilder og turbeskrivelse fra denne turen.

  • Østre Struptind 1053 moh

    Kartblad: Lyngen Kommune: Lyngen (66) Primærfaktor A: 100 meter Primærfaktor B: 100 meter Koordinat: 6860  3461 Nærmeste høyere topp: Midtre Struptinden 1152 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Østre og Midtre Struptinden, 953 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen