Favrrosvarri 1320 moh

Favrrosvarri er nok neppe den mest besøkte toppen i Storfjord kommune. Favvrosvarri er ikke en alt for eksotisk topp med et stort topplatå på kommunegrensen mellom Storfjord og Kåfjord. Vi gikk Favvrosvarri sammen med Adjit sin høyeste topp i en fin tur med gode stifasiliteter i starten og varrierende terreng fra flat furuskog til klyving langs luftige rygger. Her er turbeskreivelsen fra turen till Favvrosvarri og Adjit. Fortsett å lese «Favrrosvarri 1320 moh»