Stuora Aldas 1222 moh

Kartblad: Gæv´dnjajavri
Kommune: Bardu (67)
Primærfaktor A: ca 100 meter
Primærfaktor B: ca 100 meter
Koordinat: 3705  9528
Nærmeste høyere topp: Alddascorru (Kiruna) 1538 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet SV av toppen, 1122 m o.h. Tvilsomt at det er så lavt

 

Statistikk er laget av Jarle Nilsen