Barras 1419 moh

Kartblad: Signaldalen
Kommune: Storfjord (19)
Primærfaktor A: ca 785 meter
Primærfaktor B: ca 785 meter
Koordinat: 6641  6589
Nærmeste høyere topp: Isdalsfjella, nordre topp 1475 meter
Laveste punkt før høyere topp: Ved Visiedga, SØ av Barras, ca 634 m o.h

Statistikk er laget av Jarle Nilsen