Stikkord: Borga-Aborassa

  • Aborassa 1111 moh

    Aborassa er en av åtte tusenmeterstopper som ligger i «nærheten» av Abojavri og kraftverket i Kvænangsbotn. Jeg var innom alle toppene i en relativt løpbar runde i viddeterreng på knappe seks mil. Her er turbeskrivelsen fra turen min til Naranasrassa, Vuostarassa, Njuolggorassa, Golggotrassa, Aborassa, Borga-Aborassa, Cuonjaoaivi og Bearaloaivvit.

  • Borga-Aborassa 1030 moh

    Borga-Aborassa er en liten hump i «nærheten» av anleggsveien til kraftverket i Kvænangsbotn og kan umulig ha mange besøk. Jeg var på syv andre topper på samme turen. Her er turbeskrivelsen fra turen min.

  • Borga-Aborassa 1030 moh

    Kartblad: Kvænangsbotn Kommune: Kvænangen (27) Primærfaktor A: ca 105 meter Primærfaktor B: ca 105 meter Koordinat: 4496  2191 Nærmeste høyere topp: Aborassa 1111 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom vannene 919 og 920 like vest for toppen, ca 925 m o.h. Statistikk er laget av Jarle Nilsen