Cahppescohkka 1158 moh

Kartblad: Reisadalen
Kommune: Nordreisa (29)
Primærfaktor A: ca 260 meter
Primærfaktor B: ca 230 meter
Koordinat: 1676  2148
Nærmeste høyere topp: Oahpis 1295 moh
Laveste punkt før høyere topp: Overgangen mellom Njallavaggi i øst og vann 888 i vest sør for Oahpis, ca 898 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Njallavarri 1135 moh

Kartblad: Kvænangsbotn
Kommune: Kvænangen( 10)
Primærfaktor A: ca 230 meter
Primærfaktor B: ca 230meter
Koordinat: 2572  2255
Nærmeste høyere topp: Cahppescohkka 1158 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Njallavarri og høyde 976, ca 905 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen