Stikkord: Doarrovarri

 • Doarrovarri, nordvestre topper 1025 moh

  Doarrovarri nordvestre topp har to like høye topper, jeg måtte innom begge disse på en lang dagstur som inkluderte Navsti og Doarrovarri sin sørøstre topp. Her er turbeskrivelsen fra denne turen med start fra Dividalshytta.

 • Doarrovarri, sørøstre topp 1048 moh

  Doarrovarri sin høyeste topp er en topp for spesielt interesserte, utilgjengelig som bare det og ikke spesielt spennende. Jeg gikk denne toppen sammen med Navsti og Doarrovarri sine nordtopper med start fra Dividalshytta i en runde på drøye 33 kilometer. Her er turbeskrivelsen fra denne turen.

 • Navsti 1004 moh

  Navsti er en godt synlig topp fra Dividalshytta. Navsti har verken spektakulært utseende eller er en spesielt spennende tur, og i kombinasjon med de to Doarrovarritoppene er denne turen i bestefall for spesielt interesserte…Her er turbeskrivelsen fra en av turene jeg er mest sikkert på at ikke blir gjentatt.

 • Doarrovarri, sørøstre topp 1048 moh

  Kartblad: Altevatn Kommune: Målselv (100) Primærfaktor A: ca 175 meter Primærfaktor B: ca 145 meter Koordinat: 4862  1100 Nærmeste høyere topp: Kistefjellet 1632 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet rett N av Helvetjavri, ca 873 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen

 • Doarrovarri, nordvestre topp 1025 moh

  Kartblad: Altevatn Kommune: Målselv (104) Primærfaktor A: ca 120 meter Primærfaktor B: ca 120 meter Koordinat: 4429  1277 Nærmeste høyere topp: Doarrovarri, sørøstre topp 1048 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom nordvestre og sørøstre Doarrovarri, ca 905 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen

 • Navsti 1004 moh

  Kartblad: Altevatn Kommune: Målselv (109) Primærfaktor A: ca 265 meter Primærfaktor B: ca 265 meter Koordinat: 4818  1588 Nærmeste høyere topp: Doarrovarri, nordvestre topp 1025 moh Laveste punkt før høyere topp: Galggovaggi, ca 739 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen