Favrrosvarri 1320 moh

Favrrosvarri er nok neppe den mest besøkte toppen i Storfjord kommune. Favvrosvarri er ikke en alt for eksotisk topp med et stort topplatå på kommunegrensen mellom Storfjord og Kåfjord. Vi gikk Favvrosvarri sammen med Adjit sin høyeste topp i en fin tur med gode stifasiliteter i starten og varrierende terreng fra flat furuskog til klyving langs luftige rygger. Her er turbeskreivelsen fra turen till Favvrosvarri og Adjit. Fortsett å lese «Favrrosvarri 1320 moh»

Ruikatnjarcohkka 1212 moh

Kartblad: Manndalen
Kommune: Storfjord (50)
Primærfaktor A: ca 235  meter
Primærfaktor B: ca 145 meter
Koordinat: 7849  0081
Nærmeste høyere topp: Favrrosvarri 1320 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Balggesvarri og N-enden av Favrrosvarri, ca 977 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Søndre Favrrosvarri 1294 moh

Kartblad: Manndalen
Primærfaktor A: ca 110 meter
Primærfaktor B: ca110 meter
Koordinat: 8235  9224
Nærmeste høyere topp: Nordre Favrrosvarri 1320  moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom nordre og søndre Favrrosvarri, ca 1184 m o.h.

Turbeskrivelse

Statistikk er laget av Jarle Nilsen