Gaskkamus Viessogasgaisi 1370 moh

Kartblad: Signaldalen
Kommune: Storfjord (29)
Primærfaktor A: ca 405 meter
Primærfaktor B: ca 335 meter
Koordinat: 7325  7941
Nærmeste høyere topp: Davimus Viessogasgaisi 1381 moh
Laveste punkt før høyere topp: Laveste skard mellom Gaskkamus Viessogasgaisi og Davimus Viessogasgaisi, ca 965 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Lavkaslubbu 1032 moh

Kartblad: Helligskogen
Kommune: Storfjord (68)
Primærfaktor A: ca 185 meter
Primærfaktor B: ca 185 meter
Koordinat: 7838  7987
Nærmeste høyere topp: Gaskkamus Viessogasgaisi 1370 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet like S av sørste Luchajavrrit, ca 847 m o.h

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Lulimus Viessogasgaisi 1144 moh

Kartblad: Signaldalen
Kommune: Storfjord (60)
Primærfaktor A: ca 110 meter
Primærfaktor B: ca 110 meter
Koordinat: 7330  7817
Nærmeste høyere topp: Gaskkamus Viessogasgaisi 1370 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Lulimus Viessogasgaisi og Gaskkamus Viessogasgaisi, ca 1034 m o.h

Statistikk er laget av Jarle Nilsen