Massiv Ø av Gavtavarri 1276 moh

Kartblad: Kåfjord
Kommune: Kåfjord (13)
Primærfaktor A: ca 220 meter
Primærfaktor B: ca 220 meter
Koordinat: 9075  1923
Nærmeste høyere topp: Gavtavarri 1281 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skaret mellom høyde 1139 og østenden av Gavtavarri, ca 1056 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen