Stikkord: Gavtavarri

  • Gavtavarri 1281 moh

    Gavtavarri er en fin utsiktstopp i Kåfjord kommune. Vi kombinerte Gavtavarri med en navnløs nabo på 1176 moh i en fin ettermiddagstur med mye stein. her er turbeskrivelsen fra turen vår.

  • Gavtavarri 1281 moh

    Kartblad: Kåfjord Kommune: Kåfjord (12) Primærfaktor A: ca 295 meter Primærfaktor B: ca 225 meter Koordinat: 8835  2031 Nærmeste høyere topp: Heargegaisa 1284 moh Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom vann 883 og Heargevaggi, ca 986 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen

  • Massiv Ø av Gavtavarri 1276 moh

    Kartblad: Kåfjord Kommune: Kåfjord (13) Primærfaktor A: ca 220 meter Primærfaktor B: ca 220 meter Koordinat: 9075  1923 Nærmeste høyere topp: Gavtavarri 1281 moh Laveste punkt før høyere topp: Skaret mellom høyde 1139 og østenden av Gavtavarri, ca 1056 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen