Massiv N av Gråfjellet 1242 moh

Kartblad: Kirkesdalen
Kommune: Målselv (72)
Primærfaktor A: ca 210 meter
Primærfaktor B: ca 210 meter
Koordinat: 2819  4606
Nærmeste høyere topp: Gråfjellet 1486 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom dette massivet og Gråfjellet, ca 1032 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Moskkogaisi 1399 moh

Kartblad: Dividalen
Kommune: Målselv (35)
Primærfaktor A: ca 145 meter
Primærfaktor B: 145 meter
Koordinat: 2978  4216
Nærmeste høyere topp: Gråfjellet 1486 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Moskkogaisi og Gråfjellet, 1254 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen