Hahttagaisi 1205 moh

Kartblad: Storfjord
Kommune: Storfjord (52)
Primærfaktor A: ca 135 meter
Primærfaktor B: ca 135 meter
Koordinat: 6216  8464
Nærmeste høyere topp: Hattefjellet 1431 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Hahttagaisi og Hattefjellet, ca 1070 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen

Hattefjellet 1431 moh

Kartblad: Storfjord
Primærfaktor A: ca 115 meter
Priomærfaktor B: ca 115 meter
Koordinat: 6425  8456
Nærmeste høyere topp: Didnojiehkki 1562 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skardet mellom Hattefjellet og Didnojiehkki, ca 1316 m o.h.

Statistikk er laget av Jarle Nilsen