Stikkord: Helliskogen

  • Sørøstre Goahteorotrassa 1430 moh

    Kartblad: Helliskogen Kommune: Storfjord (16) Primærfaktor A: 682 meter Primærfaktor B: ca 160 meter Koordinat: 7828 7328 Nærmeste høyere topp: 1464 Massiv Ø av innerste Elsnesdalen Laveste punkt før høyere topp: Lavkavaggi, 748 m o.h.. Turbeskrivelse   Statistikk er laget av Jarle Nilsen