Jiehkkevarri sørtopp 1672 moh

Kartblad: Storfjord
Kommune: Tromsø (3)
Primærfaktor A: ca 135 meter
Primærfaktor B: ca 135 meter
Koordinat: 5505  0506
Nærmeste høyere topp: Jiehkkevarri 1834 moh
Laveste punkt før høyere topp: Salen mellom Sørtoppen og Jiehkkevarri, ca 1537 m o.h.

 

Kristianstinden 1324 moh

Kartblad: Lavangsdalen
Kommune: Tromsø (35)
Primærfaktor A: 100 meter
Primærfaktor B: 100 meter
Koordinat: 5206  0583
Nærmeste høyere topp: Jiehkkevarri 1834 moh
Laveste punkt før høyere topp: Skard, ca 400 m Ø av Kristianstinden, > 1220 m o.h. Er dette så lavt som 1224 m o.h?

Statistikk er laget av Jarle Nilsen