Stikkord: Kågtindan

  • Kågtindan, midtre topp 1003 moh

    Kågtindans midtre topp er en bratt og krevende topp med en del klyving de siste 200 høydemeterne. Kågtindans midtre topp er nok en særdeles lite besøkt topp på øya Kågen i Skjervøy kommune. Vi fant ikke noen spor etter tidligere besøkende på toppen. Her er turbeskrivelsen fra turen til denne spennende toppen i Skjervøy kommune.

  • Kågtindan, midtre topp 1003 moh

    Kartblad: Arnøy Kommune: Skjervøy (9) Primærfaktor A: ca 215  meter Primærfaktor B: ca 110 meter Koordinat: 9102  6720 Nærmeste høyere topp: Store Kågtinden 1228 moh Laveste punkt før høyere topp: Solhakket, ca 788 m o.h. Turbeskrivelse Statistikk er laget av Jarle Nilsen